Religion

Har fortsatt tillit til dialoggeneral: – Jeg finner selvransakelsen tilstrekkelig

DIALOGBRUDD: – Jeg finner beklagelsen og selvransakelsen tilstrekkelig, sier leder for Mellomkirkelig råd, Kristine Sandmæl, etter kritikken mot internasjonal direktør Berit Hagen Agøy.

Som direktør for Mellomkirkelig råd har Berit Hagen Agøy gjennom en årrekke vært «spiss» i Den norske kirkes (DNK) dialogarbeid med Det mosaiske trossamfunn (DMT). Nylig ba teolog Gunnar Haaland om at hun fratas kapteinsbindet og settes på benken.

Det skjedde etter et innlegg Agøy holdt i forbindelse med en temadag på HL-senteret om kirkens «selvransakelse i møte med jøder og jødedom». Her skal hun ha tematisert at diskusjoner om antisemittisme kunne forstumme kritikk av Israel, og hun skal ha rettet kritikk mot forskningsbidrag som ble holdt tidligere på dagen som tok for seg kimer til antijødiske holdninger i kirkens forkynnelse og praksis. Agøy kritiserte innlederne for å tolke kildene for «moraliserende».

Jeg finner beklagelsen og selvransakelsen tilstrekkelig, og mener dette er noe vi kan jobbe videre med

—  Kristine Sandmæl

Fingerspissfølelse

Dette var en paneldebatt der de jødiske deltakerne ble tydelig opprørt av Agøys innlegg. Etterpå sa TF-professor Anders Runesson at «den dialogiske fingerspissfølelsen brast i Agøys innlegg», og at det var nødvendig å minne om at «dialogen omkring jødisk-kristne relasjoner ikke er det samme som diskusjonen om Israel/Palestina-konflikten».

– Vi kan si det så enkelt som at når man fører dialog med jøder i Norge, så fører man en samtale med medborgere i Norge. Den samtalen handler om hvordan man skal fungere sammen, respektfullt. At man ikke bare skal tolerere hverandre, men føre et verdig liv sammen, uavhengig av hva man mener om ulike samfunnsspørsmål, sa Runesson til Vårt Land.

Gunnar Haaland mente på sin side at nok fikk være nok: Han viste til at forholdet mellom Agøy og DMT hadde vært anstrengt over flere år, og at det var nødvendig med nye koster for å redde dialogen med jødene.

---

Dette er saken

---

– Fordrer at man trår varsomt

Nå sier Kristine Sandmæl, som er den valgte lederen for Mellomkirkelig råd, at hun fortsatt har tillit til Agøy. Hun understreker at hun selv ikke var til stede, men at hun har lest innlegget til Haaland, samt Agøys svar på dette.

– Jeg synes Agøy gir en forklaring på sine uttalelser og hvordan hun føler seg misforstått. Dette er et komplisert bilde og et tema som fordrer at man trår varsomt. Hun skriver selv at hun tok selvkritikk på formen. Det viktigste nå er å fortsette å gå i oss selv med tanke på kirkens forhold til jøder og jødedommen, og å jobbe for å kunne gjenoppta dialogen med Det mosaiske trossamfunn, sier Sandmæl til Vårt Land.

– Er Agøy rette personen til å ta redde denne dialogen og ta den inn i fremtiden?

– Berit Hagen Agøy er ansatt som internasjonal direktør og det er en del av hennes jobb å lede dette arbeidet. Hun har vår tillit.

– På hvilket grunnlag har du fortsatt tillit til Agøy?

– Agøy er en veldig dyktig fagperson med lang erfaring. Hun har forklart seg rundt måten hun ordla seg og ble oppfattet på. Jeg finner beklagelsen og selvransakelsen tilstrekkelig, og mener dette er noe vi kan jobbe videre med.

– Men hva så når de på andre siden av bordet ikke har den samme tilliten?

– Da må vi jobbe med å bygge tillit. Tillit bygges ved at man møtes og får lov til å gi uttrykk for sinne og skuffelse, og at det er flere til stede som kan lese situasjonen sammen. Det er den eneste måten man løsne en hvilken som helst relasjon som har gått i stå.

Tillit bygges ved at man møtes og får lov til å gi uttrykk for sinne og skuffelse, og at det er flere til stede som kan lese situasjonen sammen

—  Kristine Sandmæl

Reagerer på svarinnlegg

Den nevnte temadagen ble arrangert av utvalget som Bispemøtet og Mellomkirkelig Råd nedsatte i fjor, og som har som mandat å undersøke forholdet mellom Den norske kirke og norske jøder. Etter møtet på HL-senteret uttalte rabbiner Joav Melchior at det per i dag ikke er aktuelt for Det mosaiske trossamfunn å ta opp igjen dialogen med Mellomkirkelig råd. Dialogen ble lagt på is i 2016.

Både Ervin Kohn og Michael Gritzman fra Det mosaiske trossamfunn reagerte derfor på at Agøy i sitt svarinnlegg til Gunnar Haaland skrev at: «Haaland deltar ikke i de samtaler som nå pågår mellom Det Mosaiske Trossamfund og Den norske kirke, og som jeg opplever som gode og konstruktive».

– Når noen inviterer til en samtale, takker jeg selvsagt ja, og vi har blant annet hatt møter med utvalget. Men den formelle dialogen, den er ikke gjenopptatt. Det er ingen dialog, sier Kohn, og som mener det vil være upassende av ham å kommentere «diskusjonen som nå pågår internt i DNK».

– Jeg var på seminaret på HL-senteret, hørte hva som ble sagt, og ble helt stum av det jeg hørte. Men jeg opplevde det samtidig som tillitvekkende at mange av de ikke-jødiske som var til stede reagerte på det Agøy sa. Reaksjonene fra de rundt meg var «nå forsto vi hvorfor dialogen stoppet opp», sier han.

Jeg opplevde det samtidig som tillitvekkende at mange av de ikke-jødiske som var til stede reagerte på det Agøy sa

—  Ervin Kohn
– Påtalemyndigheten er en propp i systemet for å få rettskraftige dommer på antisemittisme, sier Ervin Kohn, som er forstander i Det mosaiske trossamfunn. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Vil ikke kommentere

Gritzman reagerte på at ingen av de andre representantene fra Den norske kirke som satt i panelet tok til motmæle etter Agøys innlegg.

De to andre paneldeltakerne fra Den norske kirke var Inger Anne Naterstad fra Kirkerådet og biskop Herborg Finnset. Ingen av dem ville uttale seg til Vårt Land om saken.

«Jeg er oppnevnt av Bispemøtet som deltaker i denne arbeidsgruppa som skal arbeide med Det norske kirkes forhold til jøder og jødedom. Vi er midt i interessante og givende samtaler i gruppa og med de det er naturlig å samtale med. Å delta i en offentlig diskusjon rundt en slik nyhetssak som denne, kan fort bli forstyrrende for den prosessen vi er inne i», skriver Finnset i en tekstmelding til Vårt Land.

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv er journalist i kulturavdelingen i Vårt Land.

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion