Kultur

Afrika-bok har formet misjonærens verdensbilde

KLASSIKER: Den ene boka Rune Edvardsen går tilbake til, var det faren Aril som skrev. Den andre er blitt som ei håndbok for ham i arbeidet for barn med spesielle behov.

I lengre tid har vi hatt en avtale med lederen i Troens Bevis om å snakke om den boka som har betydd mye for ham. Rune Edvardsen (60) tar gjerne mobilen, men har sjelden tid til å prate lenge. Nå tar han telefonen i Thailand, på vei til Laos fra Uganda.

Ser framover

– Husker du at vi skulle snakke om ei bok som har betydd mye for deg?

– Ja, men jeg er ikke en som leser mye. Jeg er ikke så opptatt av det som har vært. Ingen av de tidligere trosheltene levde på ei jord med åtte milliarder mennesker. Verden i dag har ingen tidligere forfattere sett. Jeg tror lærdommen ligger i å leve i dag og lære de kulturene vi har å kjenne. Jeg prøver å finne folk i tida som viser vei.

– Hvilken bok er det snakk om?

– Den ene boka jeg tenker på heter The State of Africa. Den har jeg lest to-tre ganger, og jeg bruker den som ei håndbok, men det er jo ikke ei religiøs bok, sier han.

---

Religiøs klassiker

  • I denne spalten ber vi ulike mennesker anbefale oppbyggelig litteratur og religiøs sakprosa, og fortelle hva møtet med disse tekstene har betydd.
  • I dag: Misjonsleder Rune Edvardsen om boka The State of Africa av Martin Meredith. Boka kom første gang i 2005 og ble gjenutgitt i 2013 i revidert utgave av Simon & Schuster.

---

Meredith

Fritt Afrika

Første gang han var på det afrikanske kontinentet, var han sammen med sin far misjonslederen, gründeren, forfatteren og evangelisten Aril Edvardsen. Sønnen har bokstavelig talt fulgt i farens fotspor og har viet livet sitt til hjelpearbeid og misjonering.

– Jeg er 60 år og det frie Afrika er omtrent like gammelt. Boka tar utgangspunkt i tida da Europa delte kontinentet mellom seg. Den tar for seg utviklingen i land for land. Selv de med gode forsetter, også misjonærer, ble med både på slavehandel og undertrykkelse. Det er mye trist lesning om den selvgode, europeiske kulturen som tok seg til rette, forteller Edvardsen.

Gullstandard

Boka er skrevet av den britiske historikeren og forfatteren Martin Meredith. Han tar særlig for seg tida fra motstanden mot kolonimaktene førte til selvstendighet for de første afrikanske nasjonene. Meredith viser hvordan den gryende optimismen ble begravet under tiår med korrupte makteliter og ny-koloniale inngrep.

– Europeere tenker at vi er de som vet, og har de riktige løsningene. Vi mener oss å ha moralen og alt på plass. I dag er det 100 millioner mennesker på flukt i verden. Vi gir dem håndpenger i flyktningeleire og synes at vi hjelper dem. Samtidig vokter vi på egen kultur og velferd, en velferd som delvis er bygd på gull vi en gang har tatt og lagt i våre bankvelv.

Jeg prøver å finne folk i tida som viser vei.

—  Rune Edvardsen

Med utviklingen i Europa i dag, ser Edvardsen for at den dagen kan komme da det er europeere som krysser Middelhavet på vei til Afrika.

– To tredeler av den dyrkbare jorda som ennå ikke er dyrket, befinner seg på det afrikanske kontinent. Merediths bok er med på å danne min verdensforståelse. Slik er den blitt et verktøy og gir lærdommer om hvordan man ikke skal gjøre ting, sier Edvardsen.

Perler

I Uganda er han i gang med å bygge landsbyen Special Pearls of Uganda. Special viser til barn med spesielle behov, og Edvardsen har fått et nytt kall til å hjelpe disse barna som han kaller de minste blant de minste. Han tar utgangspunkt i at det finnes en milliard mennesker i verden med spesielle behov. I mange land har han sett hvordan disse barna blir gjemt vekk.

– Til slutt: Hvilken av din fars bøker leser du om igjen?

Kampen mot Goliat, svarer han.

I den boka fortalte Aril Edvardsen om sin kamp mot Goliat og den snikende tvilen og redselen for ikke å strekke til. Han oppmuntret samtidig nye generasjoner om å se opp til og lære av Jesus.

Les mer om mer disse temaene:

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen er kulturjournalist i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur