Kultur

Soknet ser seg om etter nye musikere til omstridt konsertserie

MUSIKK: Før oppstart av de såkalte Midnattskonsertene, er Tromsøysund sokn på jakt etter nye musikere. – Ser ingen annen grunn enn at de vil straffe musikerne, sier Creo-nestleder Anders Hovind.

Tolv musikere har vært i konflikt med Tromsøysund sokn i flere år, og til høsten møtes de i lagmannsretten. Før den tid vil soknet gjenoppta Midnattskonsertene i Ishavskatedralen, som er stridens kjerne. Det vil de helst gjøre med nye musikere.

Nå lyser nemlig Tromsøysund sokn ut ni musiker-stillinger. At de gjør det fremfor å inngå avtaler med musikerne som har vært med på konsertseriene i mange år, imponerer ikke Creo-nestleder Anders Hovind. Kunstnerorganisasjonen har støttet musikerne gjennom konflikten.

Hovind mener Tromsøysund sokn opptrer uryddig og skjønner ikke hvorfor de ser seg om etter nye folk.

– Disse musikerne har solid erfaring og masse rutine. Å hyre dem ville være fordel for begge parter, så jeg ser ingen annen grunn enn at de vil straffe musikerne.

– Er det uproblematisk at de har sagt seg villige til å jobbe under betingelsene de vil til livs?

– Det er vel sånn med disse musikerne som med andre – de er avhengig av å ha en jobb. De har vært utestengt fra arbeidslivet i en lang periode, og må ha til salt i grøten som oss andre. Hvis det er musikernes valg fordi de trenger jobbene, kan ikke vi si at det uheldig, sier Hovind og legger til:

– I og med at dommen er anket, er det fremdeles ikke avgjort og ingen ting i veien for at de kan ta dette som oppdrag, sier Hovind.

Provoserer

I fjor sommer gikk tolv musikere til søksmål mot Tromsøysund sokn. Grunnen var at de som fast inventar på menighetens konsertserie mente de hadde krav på en fast ansettelse. Musikerne ønsket å gjøre oppdragsforholdet med menigheten om til et ansettelsesforhold.

Det innledende forsøket på rettsmekling førte ikke frem, og i desember gikk saken for tingretten: Baryton Harald Bakkeby Moe, som den første av musikerne, mot soknet i nord.

Mens det i Nord-Troms og Senja tingrett ble konkludert med at musikerne har rett på fast ansettelse, mente menigheten at tingretten gjorde feilvurderinger. Saken ble dermed anket, og til høsten skal altså lagmannsretten behandle den.

Det må være det beste for alle parter å begrense tapet med å komme seg tilbake på jobb

—  Harald Bakkeby Moe, musiker

«Hardt mot hardt»

At Tromsøysund sokn ser seg om etter nye musikere, får Harald Bakkeby Moe til å reagere.

Harald Bakkeby Moe

– Dette er vel et forsøk på å sette hardt mot hardt. Men det er underlig for meg når jeg opplever at vi har prøvd å være pragmatiske. Siden samfunnet åpnet opp igjen tidligere i år har vi gjentatte ganger sagt at vi kan jobbe med midlertidige avtaler inntil det er en rettskraftig dom.

For Bakkeby Moe er det et stressmoment at han ikke får gå tilbake på jobb og at soknet samtidig lyser ut nye stillinger. På spørsmål om hvorfor han vil jobbe for soknet under de betingelsene han går rettens vei for å bli kvitt, er han klar på at han som tillitsvalgt for de andre musikerne må være løsningsorientert.

– Det må være det beste for alle parter å begrense tapet med å komme seg tilbake på jobb. Det trenger ikke være noen innrømmelse fra noen av oss om hvordan det skal være, og det ville ikke vært noe stort problem å ha midlertidig avtale frem til vi har en rettskraftig dom.

Det er Oddbjørn Stenersen, daglig leder i Tromsøysund sokn, som svarer på spørsmål om konsertserien. Han vil riktignok ikke svare på noen av Vårt Lands spørsmål utover å understreke at dette er en utlysning enhver musiker kan søke på – også de soknet har en pågående rettssak mot.

Provoserer

Robert Akselsen Frantzen ser i likhet med Creo-nestlederen på dette som en måte å straffe musikerne på. Han var selv med på å starte konseptet for 25 år siden, og er blant de tolv musikerne som har vært i konflikt med menighetsrådet i flere år.

– Musikerne som har vært med i alle år, har vært klare for å jobbe med midlertidig avtaler innen det foreligger en rettskraftig dom. At man her bypasser dem freidig på den måten og går på gater og streder for å hente nye folk er provoserende. De som har vært med, bør være prioritert, sier han.

Som rettighetshaver har Frantzen en «historisk rett» til å spille konsertene, og ble før påske kontaktet av soknet. Den gang sa han til Vårt Land at uten de andre musikerne, blir det ikke noe for hans del. I tillegg til at han mener menigheten forsøker å straffe musikerne, reagerer han på at de «legger opp til akkurat det samme som før».

– Midlertidige kontrakter med honorarer. Det er akkurat det rettssaken dreier seg om. Selv om dommen ikke er rettskraftig, er det tydelig at de ikke vil endre seg før de må.Les mer om mer disse temaene:

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur