Kultur

NRK valgte bort poesien

POESI: NRK har nesten ikke anmeldt diktsamlinger de to siste årene. – Pinlig, sier Birgit Hatlehol, som er leder for Oslo internasjonale poesifestival.

Av 324 bokanmeldelser publisert på NRK.no de siste to årene, er syv av dem – drøye to prosent – anmeldelser av lyrikk. Det viser en opptelling Vårt Land har gjort.

– Det står langt dårligere til enn jeg hadde trodd. Det er akkurat som de ikke vil ta i poetene og poesien med ildtang, sier Birgit Hatlehol, leder av Oslo internasjonale poesifestival.

Hun synes det er «pinlig» at NRK ikke anmelder flere diktutgivelser, og mener allmennkringkasterne i Sverige og Danmark er langt mer ambisiøse når det kommer til kunstkritikk.

– NRK har et særlig ansvar for å fremme bredden av norsk litteratur – også den smale litteraturen. Internasjonalt står norsk poesi sterkt, og i våre nordiske naboland er det stor interesse rundt det som skjer i Norge. Men det gjenspeiles ikke i NRKs anmeldelser.

– De undervurderer publikum

I NRK-plakaten, som slår fast statskanalens samfunnsoppdrag, heter det at «NRK skal formidle norsk kultur og en bred variasjon av norske kunstuttrykk fra mange ulike kunstnere». NRK har tre fast ansatte bokanmeldere, samt fem faste frilansere.

I 2021 var 87 lyrikk-titler påmeldt Kulturrådets automatiske innkjøpsordning for ny norsk skjønnlitteratur for voksne. NRK anmeldte fem av disse.

Hatlehol mener NRK har et lemfeldig forhold til poesi. Hun mener de er på banen så fort Dag Solstad, Vigdis Hjorth, Hanne Ørstavik og andre veletablerte romanforfattere utgir en bok, men savner den samme systematikken når det kommer til diktutgivelser – enten det er debutanter eller store navn.

– De har ingen profil, men legger seg på et minste felles multiplum. NRK er opptatt av å legge seg på publikums nivå, men i det skjer det en undervurdering av publikum, mener hun.

– At alt skal være så lett at alle kan forstå det, gjør at det blir så kjedelig at ingen gidder.

espen stueland

Ikke overrasket

Forfatter og litteraturkritiker Espen Stueland mener tallet er en fallitterklæring.

– Det er noen som har ansvar for litteratur i NRK, som ikke tenker på representativitet. Selv om det er grovt å høre et sånn tall, er jeg dessverre ikke overrasket.

Han anmeldte nylig NRKs podkast-satsing Brenner deler dikt i Vårt Lands spalter. «Det er ingen tvil om at NRK sliter med poesien», oppsummerte han. Stueland mener statskanalen mangler nysgjerrighet på feltet, og han klør seg i hodet over strategien. Samtidig understreker Stueland at dette først og fremst er et organisasjonsproblem, og ikke den enkelte kritikers feil.

– NRK tror det er få som interesserer seg, men det blir få som interesserer seg når de ikke klarer å skape entusiasme og engasjement, sier han.

Han mener nedprioriteringen av poesi er det samme som om nyhetsavdelingen hadde latt være å dekke en spesifikk verdensdel.

– De er ikke i en posisjon hvor de kan gjøre det. NRK får enorme penger fra staten, og har et stort og tydelig formidleransvar.

De er ikke i en posisjon hvor de kan gjøre det. NRK får enorme penger fra staten, og har et stort og tydelig formidleransvar

—  Espen Stueland, forfatter

---

NRKs poesidekning

  • Mellom april 2020 og april 2022 har NRK publisert syv anmeldelser av diktsamlinger. Totalt har 324 litterære utgivelser blitt anmeldt i samme periode.
  • Diktanmeldelsene utgjør dermed 2,16 prosent.
  • Disse utgivelsene er anmeldt:
  • 2022: Hjerteskog, M. Seppola Simonsen.
  • 2021: Jenter på do av Ida Lórien Ringdal, Rød selvbiografi av Anne Carson, 25. september-diktene av Joakim Kjørvik, Rød fødekvinne av Helene Guåker.
  • 2020: Inventarium av Pedro Carmona-Alvarez og Jeg vil våkne til verden av Karoline Brændjord.

---

NRK: – Bevisst valg

– Det er et bevisst valg at vi ikke har anmeldt poesi de siste årene, sier Rune Håkonsen, som er prosjektleder for anmeldelsesprosjektet i NRK.

Januar 2020 startet NRK opp et prosjekt der målet var «å få litteraturkritikk til å fungere digitalt». Det ble bestemt at anmelderne skulle konsentrere seg om romaner og sakprosa – sjangre Håkonsen mener det er lettere å få folk til å lese.

– Erfaringen vår er at det er vanskeligere å engasjere med poesistoffet, sier han.

Resultatet av satsingen er en mangedobling av lesingen av litteraturkritikk på nett, forteller Håkonsen. Han mener NRK langt på vei har løst den den digitale utfordringen med anmeldelser. Nå vil han «gjøre et nytt forsøk» med poesien.

– For det første vet vi mer om digital formidling. For det andre er poesi en viktig del av det litterære feltet, og det er en viktig del av NRKs oppdrag å sørge for at vi kan bidra til en levende diskusjon om poesi.

– Hvis ikke NRK anmelder poesi på grunn av kapasitet og klikkhensyn, hvem skal gjøre det da?

– Jeg er enig at NRK skal det, og det er derfor vi nå prøver å finne ut av hvordan vi skal gjøre det. Men ideen om at NRK skal publisere og produsere innhold uten tanke på publikum, er uforståelig for meg. Allmennkringkasting skjer først når det treffer publikum.

.

«Nødvendig»

At NRK bestemte seg for å utelukke poesi fra sitt anmelderprosjekt, handlet om «nødvendige prioriteringer». Fungerende kulturredaktør Ingerid Nordstrand avviser at de stoppet opp noe.

– Vi sluttet ikke med anmeldelser av poesi, men vi begynte aldri med det den gangen vi startet prosjektet. Du kan ikke dømme dekning ut ifra bare én sjanger. Vi ser helhetlig på det. De siste halvåret har vi dessuten tenkt at vi er ferdig med fase én av prosjektet, og er nå i gang med å utforske hvordan vi kan drive god digital kritikk av poesi.

Sjefen for Oslo internasjonale poesifestival kaller tallene «pinlig». Espen Stueland ser på det som en fallitterklæring. Hva svarer du til det?

– Det er et tall som viser det jeg sier, at vi i en periode ikke har hatt fokus på anmeldelser av poesi. Men det som er viktig for meg er at vi har jobbet med poesi på andre journalistiske måter som ikke gjenspeiles i tallet.

Frykt for å kjede

Forfatter og lyriker Torgeir Schjerven synes ikke NRK ivaretar sitt oppdrag som allmennkringkaster.

– Jeg synes NRK utgjør en del av det sorte hullet i offentligheten man skriver dikt til, sier han.

Schjerven mener rikskringkasteren er ute av takt med tiden.

– Det er mange flere som kommer på opplesninger enn før. NRK gjenspeiler ikke den generelle interessen for dikt overhodet.

Schjerven tror statskanalens største frykt er å fremstå som en gammeldags lærer som kjeder elever med dikt.

– NRK virker livredde for at dikt har liten underholdningsverdi. Derfor tør de ikke å gå ordentlig inn i dikt og undersøke hva de kan inneholde. Det minste man kunne forvente, er at NRK formidler dikt slik at de kan tale for seg.

Les mer om mer disse temaene:

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur