Kultur

Karaoke-tilpasser salmene for å treffe de unge

SALMER: 15 kjente salmer er rocket opp. Slik vil kantor Olav Arne Steinkopf få unge til å synge med. – Organister må ta jazz, pop og rock like seriøst som den klassiske musikken.

Olav Arne Steinkopf startet bak trommene. I 30 år har kirkemusikeren ikke sett på kirkeorgelet som eneste løsning, men samlet et band for å løfte salmesangen. Nå har han skrevet ut arrangementer for 15 av de mest brukte numrene i salmeboka til hjelp for alle som vil få konfirmanter bedre med i salmesangen.

Lydfilene kan dessuten brukes til salmekaraoke.

– Mange barn og unge i dag er vant til et helt annet lydbilde enn det man ofte møter i kirken. Ved å nærme oss dette lydbildet, vil vi gjøre salmene lettere tilgjengelige for barn og unge, sier han.

«Alltid freidig» starter som om det var ei låt av Toto. «Rop det ut» er blitt til jazzrock, og «Guds menighet er jordens største under» er blitt smektende bossanova. Du finner verken elektropop eller hip-hop, men alt har rytmisk komp. Helt siden han var kirkemusiker i Rødtvet kirke i Groruddalen på tidlig 90-tall, har Steinkopf samlet et band for å styrke salmesangen. Han fortsatte med det i Vaksdal og nå i Arna.

– Erfaringen er at behovet er stort for å kunne jobbe slik med salmeskatten. Tanken er å la salmene komme nærmere de unges musikalske verden, sier han.

Stor frihet

Å la et band lede allsangen, var ikke vanlig da han startet. Nå er det vanlig i mange kirkesamfunn.

– I stedet for å hente salmer fra vår egen tradisjon, tyr imidlertid mange til amerikanske lovsanger eller annen pop, bemerker han.

– Hva er risikoen for å gjøre avstanden for stor til vanlig salmesang?

– Man kan tillate seg mye med salmene fordi både tekst og melodi står så sterkt. Når salmene er innøvd på denne måten, vil ungdom likevel kjenne dem igjen når de kommer i tradisjonell drakt, tror Steinkopf.

En gang i måneden er det temagudstjeneste i Arna kirke. Da er bandet med. Fortsatt opplever han at mange organistkolleger er lite fortrolige med å jobbe sammen med et band.

– Nå kan de støtte seg på utskrevne noter både for organist og for band. For meg er det viktig at vi tar jazz, pop og rock like seriøst som vi tar den klassiske musikken som noen mener er den eneste saliggjørende, sier han.

---

Salmer

  • «Alltid freidig» er et hefte med 15 kjente salmer utstyrt med noter til band og egne noter for organist.
  • Til heftet hører lydfiler som er tilgjengelig på strømmetjenester som Spotify.
  • Egne lydfiler uten sang kan brukes til salmekaraoke.
  • Arrangementene er laget av Olav Arne Steinkopf, kantor i Arna.
  • Salmenestor Arve Brunvoll skriver om salmenes tekstlige innhold og bakgrunn, mens David Scott Hamnes har skrevet om melodiene og komponistene.

---

Ny erfaring

En som allerede har tatt ressursheftet i bruk, er Gunn Sissel Bakken Håseth. Hun er kantor i Vågøy og Myrbostad menighet i Hustadvika kommune ved Molde. Hun har lite erfaring som bandleder og opplever at Steinkopfs arrangementer er til stor hjelp.

– Ikke alle av oss organister arrangerer slik musikk. Salmene er valgt og tilrettelagt på en slik måte at det passer godt i gudstjenestene, og slik at kirkas eget instrument også er med, poengterer hun.

Gunn Sissel Bakken Håseth

God konfirmantsang

Salmene er tatt i bruk i konfirmantenes obligatoriske gudstjenester, og hun har aldri hørt konfirmantene synge så bra som da de sang «Rydd veien for Herrens komme» i lysmessa før jul. Når det nå snart er fastemesse, håper hun sangen skal gi en pangstart på konfirmantenes fasteaksjon for Kirkens nødhjelp.

Bandet er satt sammen av dyktige musikere som bor i området. Menigheten har søkt bispedømmet om vekstmidler, men foreløpig er det menigheten som står for ekstrautgiftene til musikere. Håseth ser ikke bort fra at det på sikt kan være aktuelt å få konfirmanter med i bandet.

– Hva gjør det med deg som musiker?

– Jeg blir inspirert av det. Det er overkommelig å sette i gang. Jeg synes det er artig selv om jeg er klassisk anlagt som musiker, svarer Håseth.

Jeg er uerfaren som bandleder selv, men med dette heftet blir det mulig å gå i gang med noe som ellers ville være uaktuelt

—  Gunn Sissel Bakken Håseth

Innleide musikere

Selv om salmen «Alltid freidig» er gitt et enkelt rockearrangement som musiserende konfirmanter selv kan fikse, er nivået jevnt over ikke for nybegynnere. Steinkopf tror flere vil erfare som Håseth at musikerne finnes i nærheten.

– Over store deler av landet finnes det dyktigere musikere som kirka kan bli flinkere til å benytte seg av. Å samarbeide med kulturskoler og musikklinjer er en stor mulighet. I Arna setter menigheten av ressurser til å leie inn musikere, forteller Steinkopf.

– Lydfilene kan brukes til salmekaraoke. Er det ikke en risiko for økt bruk av «boksmusikk»?

– Vi spilte inn arrangementene også som rene musikkfiler slik at man kan bruke dem som et hjelpemiddel i innøving av sangen. Når salmene skal framføres, bør man ha levende musikk. Men det kan vi ikke styre.


Les mer om mer disse temaene:

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen er kulturjournalist i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur