Kultur

Tre romaner fra Ukraina er alt vi har oversatt

OVERSETTELSER: Serhij Zjadans to svært aktuelle romaner er de eneste bøkene som er oversatt fra ukrainsk språk til norsk. – Zjadans erfaring er fra kjernen av det vi trenger informasjon om nå, sier Martin Paulsen.

Hva kan vi lese for å forstå? Spørsmålet er akutt når krigen bryter ut i sin gru. Først i 2017 ble den første boka oversatt fra ukrainsk til norsk og utgitt på Pax Forlag. Da kom Serhij Zjadans roman Anarchy in the UKR (som er den norske tittelen). To år seinere ga Pax forlag ut hans roman Mesopotamia. Begge oversatt av Dagfinn Foldøy.

Beredskap

Martin Paulsen er påtroppende leder ved Institutt for fremmedspråk ved Universitetet i Bergen. Han snakker både russisk og ukrainsk, har bodd og reist i Ukraina og i Hviterussland og har mange venner der. Han mener mangelen på oversatt litteratur er kritisk.

– Det er et problem for oss som kulturnasjon at vi ikke i større grad evner å tilgjengeliggjøre kulturuttrykk fra kulturer som er viktige for oss. I slike øyeblikk som i dag hvor vi våkner opp til helvete, ser vi at vi trenger oversatt litteratur. Det viser også den beredskapsfunksjonen som ligger i fremmedspråkskompetanse. Det er to mennesker i Norge som kan oversette fra ukrainsk til norsk. De har fått støtte til å reise og gjøre den jobben det er å lære seg språket. Vi er avhengig av at nasjonen Norge har plass til å kunne støtte dette, sier Paulsen.

– Fallitt

Han anbefaler Zjadans to romaner.

– Det er en falitterklæring at ikke flere av hans bøker er oversatt. Begge romanene er gode bøker som skildrer det Ukraina som oppstod etter Sovjetunionens fall. Han beretter om den rotløse tilværelsen til unge som skulle finne plass i den nye virkeligheten i et land som sleit med å finne seg selv, forteller Paulsen.

Serhij Zjadan forteller om oppveksten i Kharkiv i Luhansk, der bombene faller i dag, fem mil fra den russiske grensen.

– Hans erfaringer er fra kjernen av det vi trenger informasjon om nå, sier Paulsen.

Zjadan skriver også i svenske Expressen. I en direkterapport skrevet nylig, sier han at det ikke finnes noen tanker om kapitulasjon.

Roadtrip fra fronten

Linn Kristin Nordseth er redaktør for oversatt litteratur i Pax forlag.

– Vi er stolte over å ha gitt ut Zjadans romaner og håper det blir flere. I begge bøkene skriver han om outsidere og deres oppvekst i skyggen av sovjetstatens fall. Han gir en stemme til den oppvoksende generasjonen fra 90-tallet til i dag. På den måten legger han brikker til det puslespillet vi nå forsøker å se. Anarchy skiller seg mest ut som en slags roadtrip gjennom Ukrainas postsovjetiske landskap. Han er en viktig stemme både som forfatter, poet og musiker, sier Nordseth.


I slike øyeblikk som i dag hvor vi våkner opp til helvete, ser vi at vi trenger oversatt litteratur.

—  Martin Paulsen

Mesopotamia – «landet mellom flodene» – er i Zjadans roman området mellom Dnipr og Donets, med Ukrainas nest største by Kharkiv som sentrum. Boka er hans hyllest til denne byen. En samling av Zhadans poesi er oversatt til engelsk med tittelen What we live for, what we die for.

Pingvinen

I 2013 kom Andrej Kurkovs roman Døden og pingvinen. Det er en fortelling fra det postsovjetiske Kiev som både er mørkt komisk og urovekkende. Kurkov er også fra Ukraina, men skriver på russisk. Kurkov er for øvrig spaltist i ukeavisa Dag og Tid. Hans roman kom ut på Cappelen Damm og er blitt en leser- og kritikersuksess i mange land.

tre romaner

Martin Paulsen minner om at Ukrainas litteraturhistorie i århundrer har vært preget av forholdet til Russland. Det var først mot slutten av 1700-tallet at en ukrainsk litteratur på folkemålet begynte å vokse frem. Nasjonalskalden og maleren Taras Sjevtsjenko arbeidet på 1800-tallet for sitt folks politiske og kulturelle frigjøring. På offisielt russisk hold avviste man eksistensen av et eget ukrainsk språk gjennom hele 1800-tallet. Det toppet seg da tsar Aleksander 2 i 1876 forbød all utgivelse av skrifter på ukrainsk.

Over hundre ukrainske forfattere ble henrettet eller omkom i konsentrasjonsleirer da sovjetstaten klemte til med sin ensretting på 1930-tallet.

– Avskyelig

Helt til Martin Paulsen våknet torsdag morgen hadde han ikke trodd et storskala krigsutbrudd var mulig.

– Hva er din reaksjon på Russlands invasjon nå?

– Jeg opplever det også som avskyelig at de bruker hviterussisk territorium til angrep. Det gjør at krigen ikke bare er mellom Russland og Ukraina, men de også setter disse to nabolandene opp mot hverandre. Løgnene Putin serverer om folkemord i Øst-Ukraina er helt hinsides alt jeg trodde var mulig å levere, sier Martin Paulsen.

Serhij Zjadan

Les mer om mer disse temaene:

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen er kulturjournalist i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur