Kultur

Skogfinner ventet lenge på fjorårets statsmidler

MUSEUM: Norsk Skogfinsk Museum har brukt sparepengene mens de har ventet på 2,5 millioner fra fjorårets statsbudsjett. – Denne uka kom tilsagnet om pengene, sier en lettet museumsdirektør, Dag Raaberg.

Før jul rettet stortingspolitiker Kathy Lie (SV) spørsmål til kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) om hun vil rydde opp i floken. Lie viste til at planene er klare for byggingen av et nytt museum og at en prosjektleder er ansatt.

I sitt svar lovet Trettebergstuen at så snart en avtale mellom Norsk Skogfinsk Museum (NSM) og Anno museum foreligger, vil hun «ta initiativ til et møte med partene, for å bidra til å sikre at byggingen av Finnskogens hus snarlig kommer i gang». Ennå har ikke noe møte vært avholdt, men denne uka kom pengene.

– Det er en lettelse. Nå kan arbeidet fortsette, sier Dag Raaberg.

Inngått avtale

27. januar signerte direktørene ved begge museene en avtale om samarbeid. Den er ment å styrke NSMs planlegging og gjennomføring av det nye bygget fram til åpningen i 2024. Innen utgangen av 2022 vil partene dessuten inngå en egen avtale med tanke på å styrke nettverket for å bedre vilkårene for den skogfinske kulturarven.

I dag holder museet til i det gamle skolebygget på Svullrya.

---

Skogfinner

  • Skogfinner er en av Norges fem nasjonale minoriteter.
  • Norsk Skogfinsk Museum (NSM) består av fire eldre kulturverninstitusjoner som arbeidet med skogfinsk historie og kultur: Gruetunet Museum, Finnetunet, Austmarka Historielag og Åsnes Finnskog Historielag.
  • Disse fire institusjonene stiftet Norsk Skogfinsk Museum i desember 2005. Museet holder til i Svullrya gamle skole.
  • Arbeidet med et museumsbygg har pågått i mer enn 20 år.
  • Kulturdepartementet bevilget to millioner kroner til et forprosjekt i 2013.
  • I forrige statsbudsjett var det bevilget fem millioner kroner og ytterligere 101,6 millioner kroner i senere budsjettår.
  • Arkitektkonkurransen i 2017 ble vunnet av et internasjonalt arkitektkontor.

---

Purring

Nylig sendte museets direktør Dag Raaberg en purring til departementet. Over tre uker hadde gått uten at museet hørte noe. Restutbetalingen for 2021 på 2,5 millioner er over ett år på overtid. Museet lønner en prosjektleder, og anbudene på alt når det gjelder prosjektering av det byggetekniske er lagt ut på den offentlige anbudstjenesten Doffin. Byggestarten kan bli tidlig neste år.

Raaberg fryktet at hele prosjektet måtte stoppes fordi han uten statsmidlene ikke så hvilke økonomiske konsekvenser det ville få. Å ta opp lån var heller ikke aktuelt siden et låneopptak uansett måtte godkjennes av KUD. Dette pekte han på i sin purring.

Portrett av Dag Raaberg tatt utenfor Stortinget.

Mange ministre

I løpet av de drøyt tjue årene Raaberg har jobbet med å planlegge Skogfinnenes hus, har han møtt fem kulturministre i skiftende regjeringer siden daværende kulturminister Ellen Horn besøkte museet like etter årtusenskiftet. Raaberg minner om at forrige gang museet leverte et forprosjekt, satt departementet på det i drøye to år uten at noen skjedde.

Vårt Land sendte mandag spørsmål til nåværende kulturminister om hvorfor det drøyde. Svaret var kort.

– Departementet mottok avtalen mellom Anno museum og Skogfinsk museum 31. januar. Saken er til behandling, og det kan ventes en snarlig avklaring, opplyste Kultur- og likestillingsdepartementet.

Dagen etter mottok Dag Raaberg tilsagnsbrevet fra departementet. Mens pengeoverføringene drøyde, løp museets utgifter. Grue kommune er medeier i museet og vertskommune for det planlagte museumsbygget. Som bidrag for å få realisert museumsplanene, har kommunen tatt på seg ansvaret for å utarbeide en detaljreguleringsplan for området. Den skal behandles politisk før sommeren.

Ta ansvar

Grue-ordfører Rune Grenbergs (Ap) håpet at løsningen blir funnet.

– Men tidsbruken bekymrer. Det er på tide at storsamfunnet tar ansvaret på alvor. Vi har forpliktelser overfor en minoritet og et museum som har drevet på dugnad og minimumsløsninger i mange år. Stortinget har bestemt at det skal bygges et skogfinsk museum i Grue. For kommunens del jobbes det med detaljregulering. Det er stor entusiasme for å få denne institusjonen i Grue, sier Grenberg.

Museumsbygget vil bli brukt som kontorer, galleri, utstillingslokaler og fellesareal. Museet har i dag omtrent 12.000 besøkende årlig. Besøkstallet forventes å stige etter at nytt museumsbygg tas i bruk.


Les mer om mer disse temaene:

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen er kulturjournalist i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur