Kultur

Eyvind Skeie: – Ville svart at omskriving av Tenn lys ikke var aktuelt

ADVENTSSALME: Under NRKs julekonsert framførte artistene i 9 grader nord salmen «Tenn lys» med en tekst som tok ut kristent innhold. Eyvind Skeie mener NRK har brutt åndsverkloven.

Lørdag kveld var det duket for NRKs årlige julekonsert, hvor flere artister fremfører musikk sammen med Kringkastingsorkesteret (KORK).

Mot slutten av sendingen opptrådte bergensbandet 9 grader nord med adventssalmen Tenn lys.

Programleder Linda Eide introduserte den med å si at Tenn lys ble skrevet til Portveien 2, som NRK sendte som adventsserie i 1987.

– Det er jo blitt ein voldsomt populær adventssong. I denne forma me skal høyra no, så skjer det ein del spennande ting, ikkje minst er siste vers sterkt revidert. Og det måtte vi nesten rekne med, når KORK no skal spela saman med bergensbandet 9 grader nord, sa Eide.

Erstattet «himmel» med «drømmer»

I sin versjon hadde gruppa gjort flere endringer og skrevet om siste vers. Både Skeie og to andre navn, Arultheepan Kanthasamy og Dipha Thiruchelvam, var oppført som låtskrivere.

Der Skeie skrev: «Må jord og himmel møtes», sang gruppa: «Må jord og drømmer møtes».

I fjerde vers sang gruppa på tamil, som foreldrene til to i bandet har med seg fra Sri Lanka. I sendingen var dette verset tekstet på nynorsk. Teksten handlet om å heve røsten for rettferdighet og likeverd, og å la «alle forskjellar mellom kastar og religionar forsvinne».

Det stod ikke, slik Skeies salmetekst lyder i siste del av verset:

Tenn lys for himmelkongen

som gjeterflokken så!

Nå møtes jord og himmel

i barnet, lagt på strå!

– Jeg burde vært kontaktet

I et Facebook-innlegg lørdag kveld skriver Skeie at han setter pris på formidlingsgleden til gruppa, men at omskrivingen kan være i strid med åndsverkloven.

Til Vårt Land sier Skeie at han så på sendingen og skjønte at her kunne det bli en del oppstyr. Ut fra åndsverksloven kan ikke teksten endres uten at opphavspersonen blir kontaktet. I paragraf fem står det: «Et verk må ikke endres eller gjøres tilgjengelig for allmennheten på en måte eller i en sammenheng som er krenkende for opphaverens eller verkets anseelse eller egenart.»

– Jeg burde vært kontaktet om dette. Det enkle svaret er at jeg ville sagt at det ikke er aktuelt.

Skeie forteller at han har fått mange spørsmål om Tenn lys, men alltid har sagt nei, fordi han ikke vil endre eller kommersialisere noe som betyr så mye for barn.

– Det er viktig at den får være som den er. Derfor mener jeg at NRK klart har vært ubevisste her, og gått over noen grenser for opphavsrett, sier Skeie.

– En glipp hos oss

Orkestersjef i KORK, Rolf Lennart Stensø svarer i en e-post at det har skjedd en glipp «hos oss».

– Vi skulle selvfølgelig ha tatt kontakt med Skeie i forkant. Dette ble ikke gjort, og det beklager vi. Vi har også beklaget direkte til Skeie.

– Hvilke vurderinger har NRK gjort underveis av at salmeteksten blir endret såpass radikalt?

– Vi har laget en konsert som vi er veldig fornøyd med. Artistene har brukt sin kunstneriske frihet i fremføringen og gjort en kjempefin jobb. NRKs rolle er å nå ut til alle, og det synes jeg vi har fått til med denne konserten. Det som ble feil her, er at ingen fra oss kontaktet tekstforfatter Skeie i forkant av tekstendringene, skriver Stensø.

Portveien 2, Eyvind Skeie, Sigvald Tveit, Eli Rygg, Jarle Goli, 20.11.1986

Diskuterte kristent innhold

– Da du skrev denne salmen til NRKs Portveien 2 i 1986, kan du huske om det ble diskutert om den skulle ha kristent innhold eller ikke?

– Det husker jeg godt. Det var i en tid da NRK var enerådende på Barne-TV. Jeg hadde mange samtaler med Ada Haug som var en av sjefene i NRK og selv aktiv i Human-Etisk forbund. Vi ble enige om at det var riktig å gi den kristne grunnfortellingen til julen plass, og at det var en kulturforpliktelse i NRK, og da skulle jeg skrive en sang.

Skeie forteller at Haug og hele redaksjonen var opptatt av å gjøre noe som berørte den kristne julefortellingen, men som hadde et sterkt preg av allmenne verdier.

– Når man leser de fire versene, er det en antydning til den kristne julen i vers én «der jord og himmel møtes» og så er det jo et fullt nivå i fjerde vers som munner ut i «barnet, lagt på strå».

– Det var nettopp poenget der at salmen skal leve i det spennende rommet mellom det allmenne og det spesielle. Jeg ønsker ikke at den skal plumpe ned i verken det ene eller andre rommet, sier Skeie.

– Ikke gjort med onde hensikter

9 grader nord består av Mira Thiruchelvam, Dipha Thiruchelvam, Jakob Sisselson Hamre og Jakob Sønnesyn. De skriver i en tekstmelding at de har hatt dialog med NRK om det de gjorde med Tenn lys.

«Vi har fått mye positive tilbakemeldinger på måten vi valgte å tolke låten på og vi har selvfølgelig stor respekt for åndsverksloven og andre låtskrivere og kunstnere. Dette er selvfølgelig ikke gjort med vonde hensikter».

Mangfold, men ikke blanding

Eyvind Skeie sier at han ikke har lyst til å gå kraftig ut mot de unge menneskene i 9 grader nord, men at NRK som redaksjonelt ansvarlig bør si at dette ikke skulle vært gjort.

– Jeg mener at mangfold betyr respekt for alle stemmer. Da må de få tre frem på sin egen måte, sier Skeie.

– Det ville vært bedre hvis 9 grader nord framførte noe eget i tråd med sitt livssyn i stedet for å endre på din salme?

– Enkelt sagt hadde det vært en mye bedre løsning. Om det hadde passet i en kirke, er et annet spørsmål, men det ville mer ryddig å gjøre.

Ifølge Skeie vil han ta saken videre med NOPA, en fagforening for alle som driver med tekst og musikk. I kommentarene til Skeies innlegg nevner noen at saken bør opp for NRKs kringkastingsråd.

– Det jeg synes Kringkastingsrådet kan diskutere ut over åndsverksloven, er hvordan skal vi respektere mangfold og forskjellighet i dette samfunnet vi nå lever i. Det mener jeg vi gjør ved å la stemmene lyde på sine egne premisser, sier Skeie.

---

Tenn lys

  • Tenn lys ble originalt skrevet av Eyvind Skeie til julekalenderen til NRKs adventskalender Portveien 2 i 1987.
  • Sangen står i Den norske kirkes salmebok.
  • Sangen er skrevet slik at en synger ett nytt vers for hver av de fire søndagene i advent.

---

Les mer om mer disse temaene:

Kristin Askjer Lien

Kristin Askjer Lien

Kristin Askjer Lien er vaktsjef i Vårt Land.

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur