Kultur

Koster minst to milliarder å redde middelalderkirkene

Nye tall viser at det både haster mer og koster dyrt å redde landets 158 middelalderkirker i stein. 18 kirker har mangler som må rettes opp i løpet av ett år.

En ny gjennomgang er gjort for å finne ut hva det vil koste å redde landets 158 steinkirker fra middelalderen. Tallene som legges fram onsdag i Kirkens hus i Oslo, er hentet fram av KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelig virksomheter. KAs Randi Moskvil Letmolie skriver på Vårt Lands debattsidet at bildet er verre enn tidligere antatt. «Nå haster det», sier hun.

• Det samlede behovet er på minst 2 milliarder kroner.

• 18 av 158 kirkene har akutte behov.

• 83 kirker trenger vedlikehold som bør løses innen fem til ti år.

• Prislappen er på mellom 1,4 og 1,6 milliarder.

• Brannsikring av kirkene vil koste 500 millioner.

– Sannsynligvis vil de reelle kostnadene kunne bli vesentlig høyere, sier Letmolie som er direktør for KAs avdeling for kirkebygg.

De akutte behovene dreier seg om forhold som må rettes i løpet av ett års tid. Dels handler det om inngrep som må gjøres for å unngå personskade. Dels er det snakk om forhold som truer bygget. Eksempler på det er en kirkemur som siger eller manglende og løse takstein som gjør at været står rett inn på byggets trekkonstruksjoner. Slike mangler kan ha vært der i en årrekke og kan ha forårsaket stor skade allerede.

Takstein som mangler eller ikke ligger på plass er en mangel på flere kirker. Det kan allerede ha forårsaket store skader.

Beregnet tallene

De nye tallene er kommet fram etter at tilstanden til 44 utvalgte kirker, hvorav 19 middelalderkirker, ble undersøkt av firmaet HR-Prosjekt. Dette ble gjort på oppdrag fra KA i samarbeid med Riksantikvaren. Konsulentfirmaet Multiconsult har dessuten kartlagt og beregnet det samlede vedlikeholdsbehovet for de 158 steinkirkene, med utgangspunkt i kirkeeiernes egenrapportering fra 2017.

70 millioner kroner er foreslått på neste års statsbudsjett til kirkevedlikehold. Det fortalte barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad i lørdagens Vårt Land. Slik skal kulturhistorisk viktige kirkebygg få det han kaller et påkrevet løft i 2021. De millionene skal imidlertid brukes for å sikre kirker fra før 1850 og er ikke spesielt øremerket steinkirkene.

KrF-leder Ropstad konstaterte lørdag at det trenges mye for å sette steinkirkene i stand. Han pekte på at avklaringen av eierskapet til midlene i Opplysningsvesenets fond er avgjørende og at midlene som ligger i fondet som er kalt «kirkens arvesølv» vil være hovedgrepet.

Håper på samarbeid

Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) mener det er viktig med «løpende oppmerksomhet» på etterslepet av vedlikeholdet,

– Etter at vi fikk ny regjering har veldikeholdet av kirkene vært forsømt, selv om det har vært økning de siste årene etter at KrF kom inn i regjeringen. Jeg ser fram til at dette kommer til Stortinget. Det har vært mistanke om store omkostninger, og en opptrappingsplan er viktig for oss.

– Hva er sjansen for politisk enighet?

– Jeg håper regjeringen vil lytte til det opposisjonen og kirkefolk har å si. Jeg håper regjeringen legger opp til et samarbeid slik at vi kan få til en forutsigbar opptrappingsplan. Vi snakker om enorme summer, derfor er en opptrappingsplan avgjørende. Kirkene er identitetsdannende for folk.

– Hvilken kirke tenker du på i så måte?

– Jeg tilhører Oddernes menighet i Kristiansand med en kirke fra 1100-tallet. Det er byens eldste bygning og er en viktig kirke for meg. I nabokommunen Lindesnes har de tre middelalderkirker og en av de tre største trekirkene i landet. For folk her betyr disse byggene mye, sier Henriksen.

En grunnmur som siger er eksempel på forhold som truer kirkebygget og som må repareres umiddelbart.

Står sammen

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) viser til Stortingets behandling av ny kulturminnelov på forsommeren. Da gikk flertallet, bestående av Sp, Ap, Frp og SV, inn for at «alle steinkirker fra middelalderen skal ha ordinært vedlikeholdsnivå innen 2030».

– Det er flott at vi nå allerede har fått tallfestet det behovet for å redde middelalderkirkene våre i stein, som jo også dessverre viser at en redningsaksjon definitivt er nødvendig. For jammen står det dårlig til med en rekke av dem.

– At vi allerede har fått kartlagt behovet tar jeg som et tegn på at nå er vi godt i gang med den store jobben som skal gjøres. Og som jeg er glad for at vi er mange partier som står sammen om, sier Sem-Jacobsen.

I særklasse

Silje Hjemdal er stortingsrepresentant for Frp. Hun sier i en kommentar at kirkebyggene er en viktig del av vår historie, kulturarv og identitet. Hun mener det haster med å komme i gang med istandsetting for mange av kirkene.

– Jeg er svært glad for at vi sikret flere av disse kirkene ekstra tilskudd til vedlikehold og brannsikring når vi satt i regjering, sier Hjemdal.

– Den kristne kulturarven er innvevd i historien, litteraturen, kunsten og filosofien. Bevissthet om vår kulturarv stimulerer til allsidig dannelse og gir rom for refleksjon om viktige spørsmål. Historisk stiller her kristendommen i en særklasse for Norge. Da må vi også ta vare på de synlige symbolene for kristendommen: Kirkebyggene. Manglende sikring av disse kan føre til at uerstattelige kulturverdier går tapt, sier Silje Hjemdal.

FrPs kulturfraksjon forventer at arbeidet med å ivareta middelalderkirken styrkes i statsbudsjettet.

– Som representant fra Hordaland vet jeg godt hvilken verdi disse kirkene har for lokalsamfunn og innbyggerne. Dette er også i tråd med det som ble sagt i kulturmiljømeldingen, sier Hjemdal.

LES OGSÅ:

Våre skrøpelige steinkirker

Ber politikere ta grep

FØLG DEBATTEN:

• KrFs krokodilletårer

Anklager Sp for kirkerasering

Kommentar: En skam om skatten går til spille

---

158 kirker

  • Samlet behov på vedlikehold er på minst 2 milliarder kroner.
  • 18 av de 158 kirkene har akutte behov.
  • 83 kirker trenger vedlikehold som bør løses innen fem til ti år.
  • Prislappen er på mellom 1,4 og 1,6 milliarder på vedlikehold.
  • Brannsikring av kirkene vil koste 500 millioner i tillegg.
  • Kilde: KA/Multiconsult

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur