Kultur

Ansatte i Vårt Land tilbys sluttpakker

Vårt Land skal kutte kostnadene med ti millioner i løpet av to år. Onsdag ble frivillige sluttpakker presentert.

På et allmøte ble de fast ansatte informert om sluttpakker som de kan søke på innen utløpet av mars. Tilbudene gjelder for 43 personer.

Det er foreløpig ikke satt et tall på hvor mange ansatte som må slutte, men styret har lagt opp til en innsparing på fem millioner dette året og like mye neste år.

– Vårt Land har et godt økonomisk resultat for 2015, men vi ser at det blir nødvendig at redusere kostnadsnivået til våre inntekter fremover, sier styreleder og fungerende administrerende direktør i Vårt Land, Per Magne Tveiten.

– Ikke oppsigelser i denne omgang

– Det er alltid tungt å redusere antall ansatte. Samtidig er det viktig at vi gjør dette mens vi fremdeles har handlingsfrihet.

– Vil det bli aktuelt med oppsigelser?

I denne omgang ser vi ikke for oss det. Vi er for tiden i en prosess med rekruttering av ny sjefredaktør/administrerende direktør, og vi vil at vedkommende skal være med på å tegne organisasjonskartet videre.

Maks tolv måneder garantert lønn

Alle ansatte som tar sluttpakkene, har sin siste arbeidsdag 30. april, men er ansatt og får lønn ut juli. Hvilke utbetalinger og garantier som gjelder etter dette, avhenger av den enkeltes ansiennitet og alder.

Arbeidstakere over 52 år med mer enn 15 års ansiennitet får opptil 12 måneders lønnsgaranti dersom de ikke får jobb i løpet av denne perioden. De fleste av de ansatte vil også få tilbud om deltakelse i et karriereveiledningsprogram dersom de velger å slutte.

Ansatte som er fylt 62 år innen utløpet av 2017, får tilbud om AFP kombinert med såkalt gavepensjon.

Opptatt av frivillighet

Leder i redaksjonsklubben, Alf Gjøsund, forteller at det har kommet ulike reaksjoner på sluttpakkene fra de ansatte.

– Først og fremst er vi preget av at vi - og hele mediebransjen - er i en situasjon der dette er nødvendig. Når det er så ille, er vi opptatt av at den nedbemanningen som skal skje, skjer frivillig. Derfor er vi veldig spent på om tilbudet er godt nok til at hele innsparingen blir dekket av de frivillige avgangene. Det er umulig å si akkurat nå, sier han.

– Ikke alle synes tilbudet var godt nok, men størrelsen på sluttpakkene gjenspeiler den situasjonen Medie-Norge står i akkurat nå. Det er slutt på de rause sluttpakkene, sier han.

Ledelsen skal de neste to ukene gjennomgå samtaler med hver enkelt ansatt. Gjøsund sier at klubben vil bistå medlemmene i samtalene og forberede seg til situasjonen etter fristen.

– Vi håper på det beste og forbereder oss på det verste, sier han.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur