Et opprop, samt modige jenter i hans egen maktbase i Trondheim gjorde et comeback som fylkesleder umulig for Trond Giske. Det var ikke Støre og toppene som ryddet, men bonusen blir likevel at de slipper unna en del bråk som kunne truet partiets lange valgkamp.