Per Midteide

Tidligere generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunnet

Jan Arnth Larssen

Tidligere generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunnet

Billy Taranger

Tidligere generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunnet

Arild Harvik

Tidligere administrasjonsleder i Det Norske Baptistsamfunnet

Vi er overrasket over at tidligere generalsekretær og tidligere leder av baptistenes hovedstyre Magnar Mæland i et intervju med Vårt Land 4. juli, sier at han er villig til å splitte menigheter og baptistsamfunnet over et samlivsspørsmål.

Da vi hadde samme stilling som Mæland har hatt, så vi det som vår viktigste oppgave å holde kirkesamfunnet samlet, unngå splittelser og bygge Guds rike i fellesskap. Som pastorer var vi opptatt av samhold og at vi alle er ett i Kristus til tross for uenighet i mange spørsmål. Det er ekstra skuffende at Mæland ikke lenger ser det som sin oppgave, men går inn for å splitte Baptistsamfunnet og tvinge menigheter og enkeltpersoner til å stemme om de vil bryte med et fellesskap de har tilhørt i over 100 år. Det kan umulig være den riktige veien videre.

Riktig vei

Selv i menigheten Mæland inntil nylig var pastor for, er det et stort mindretall som ikke støtter hans syn i samlivsetikken. Menigheten på Ålgård har opplevd splittelse tidligere. Det har ikke ført til velsignelse. Det vil derfor bli en opprivende strid ikke bare på landsmøtet, men også i den enkelte menighet. Er det den riktige veien?

Baptistenes landsmøte vedtok juli 2019 en prosess som skulle arbeide i hvert fall frem til landsmøtet 2022. Det er engasjert en ekstern gruppe som skal lede samtalen og finne gode løsninger. Et forslag om å avslutte samtalene ved begynnelsen av 2020 fikk bare 28 stemmer. Det store flertall ønsket grundige samtaler og et godt teologisk og prinsipielt grunnlag til å ta en endelig avgjørelse. Det er den riktige veien videre.

LES OGSÅ: Det startet med ferier for avholdende baptister. 180 år senere mister 21.000 mennesker jobben

Stikk i strid

Bærum baptistmenighet har valgt en homofil som lever i et parforhold, som medlem i menighetsrådet. Hovedstyrets leder, Jon Vestøl, har sammen med styret nylig inngått et kompromiss med Bærum baptistmenighet med tidshorisont fram til 2022. Hovedstyret har medlemmer som har samme syn som Mæland på samlivsetikken, men et samlet styre ønsker å finne samlede løsninger i en vanskelig sak. Stikk i strid med all praksis, vedtekter og valg, ønsker Mæland å avsette hele hovedstyret og få inn nye folk, fordi han er uenig i kompromisset. En slik framgangsmåte har aldri tidligere forekommet i vår 150 år lange historie.

Ultimatum

Som tidligere ledere i kirkesamfunnet ønsker vi å understreke verdier som respekt for andres syn, hver troendes rett til å tolke Bibelen, og vårt kongregasjonalistiske menighetssyn som gir rett til enhver menighet å velge de kandidater til leder som er best skikket. Vår oppgave er i felleskap å fremme Guds rike.

Det er veldig beklagelig at en tidligere generalsekretær går inn for å splitte baptistsamfunnet og stiller ultimatum for ikke å starte sin splittelsesprosess. Vi ber om at han ikke må lykkes med det.

LES MER:

I hennes kirke har én av tre innvandrerbakgrunn

Ingen eksklusjonssak mot baptistmenighet etter valg av lesbisk kvinne

Bærum baptistmenighet har valgt en lesbisk kvinne inn i menighetsrådet, i strid med kirkesamfunnets vedtak