1 av 2

UDI setter barns utvikling, liv og helse i fare

Det er skremmende at våre myndigheter er villige til å ofre noen barn på veien mot sitt groteske, innvandringspolitiske nirvana.

Verdidebatt

Heidi Wittrup Djup

Psykologspesialist og daglig leder, Klinikk for krisepsykologi

En seks måneder gammel jente holdt nylig på å bli fratatt sin mor fordi sistnevnte opprettet et enkeltpersonsforetak. Mor hadde med dette brutt utlendingsloven, og som straff ville UDI sende henne ut av landet og la Internett ivareta familierelasjonene i fortsettelsen. Først da saken nådde Aftenpostens lørdagsavis og vekket massive reaksjoner blant oss alle, erkjente UDI at de måtte snu.

Mange barn rammes

Det er gledelig at barnet får beholde mammaen sin og at familien kan fortsette livet i Norge, men saken er like fullt et nedslående eksempel på hvilke vedtak man kan finne i UDIs sorte bok. Historien er nemlig langt fra unik.

Ifølge NRK har over 2500 barn de siste fem årene blitt rammet av utvisningssaker mot foreldrene. Blant dem finner vi to barn på 2 og 4 år utenfor Bergen. Mor skal sendes ut av landet, og de norske barna må bli barnevernsbarn fordi fars helse ikke tillater at han beholder den daglige omsorgen alene.

Tidligere i år våknet fire barn i Lofoten til at far ble hentet av politiet og sendt ut av Norge etter å ha levd her i 22 år. I Rana kommune lever to barn under 10 år i frykt mens de venter på dagen der deres far skal lide samme skjebne. Han har bodd 11 år i Norge og risikerer å bli utsatt for tortur ved retur til Iran. Det blir i så fall ikke første gang Norge returnerer noen til tortur.

Nådeløs straff og uforholdsmessig straff

Det er skremmende at våre myndigheter er villige til å ofre noen barn på veien mot sitt groteske, innvandringspolitiske nirvana. Det er ingen tvil om at det er barna som rammes hardest i disse sakene. UDIs mangelfulle barnefaglige kompetanse i kombinasjon med et sterkt politisk press, setter barns utvikling, liv og helse i fare. Vi har i dag omfattende kunnskap om hva som bidrar til å svekke eller styrke barns psykiske helse, og det er derfor svært alvorlig at vi likevel er vitne til en offentlig praksis som utsetter barn for potensielle traumer og langvarige psykologiske konsekvenser.

Foreldre som ifølge UDI har brutt utlendingsloven, får en nådeløs og uforholdsmessig straff: utvisning og innreiseforbud. Med argument om innvandringsregulerende hensyn i hevet hånd, blir barn fratatt den beskyttelse, tilhørighet og utviklingsstøtte bare familie kan gi. Brå og langvarige brudd i relasjonen til nære omsorgsgivere kan påføre barn betydelig skade, både når det gjelder deres psykiske helse, identitetsutvikling og relasjonelle fungering. Vi kan ikke akseptere at den norske stat i 2019 påfører barn skade med vitende og vilje. Vi trenger alternative sanksjonsmuligheter som ikke fratar barn tilgangen på den som betyr aller mest.

Grunnleggende rett til familieliv

Samfunnet er på sitt aller beste når vi tar vare på dem som trenger oss. Dersom våre ledende politikere ikke ser det som sin viktigste oppgave å beskytte sårbare mennesker og sikre deres behov, er de ikke skikket til å ha makt. Som et minimum bør vi kunne forvente at våre folkevalgte gjør alt de kan for å forhindre at forvaltningen og dens ansatte utøver en praksis som skader barn og krenker deres rettigheter. Det er ikke mye å be om.

Barn har en grunnleggende rett til familieliv. Det følger av barnekonvensjonen og norsk grunnlov, at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i saker som angår dem. Barn har også selvstendige rettigheter som norske statsborgere.

Staten krenker barns rettigheter

Dette vet UDI. Man kan derfor stille spørsmål ved hvem som begår den største uretten; forelderen som oppgav uriktige opplysninger og som etablerte et enkeltpersonforetak, eller den norske stat som krenker barns lovfestede rettigheter.

Hvis noen spør barna, får vi kanskje svaret.

Så lenge UDI innehar rollen som landets innvandringsregulerende episenter, er det myndighetenes rolle å sørge for nødvendige endringer i lovverk og praksis slik at barns grunnleggende rettigheter blir ivaretatt.

LES MER:

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt