Cathrin Janøy

Kommunestyrerepresentant for MDG Drammen

Gjennom flere utspill i media den siste tiden, har Kristelig Folkepartis partileder Kjell Ingolf Ropstad satt opp en front mot Miljøpartiet De Grønne som ikke finnes. Vi har ikke sagt at vi mener at mennesker ikke har en egenverdi. Det mener vi, men vi mener også at vern av natur og dyr og deres egenverdi bør løftes høyt på agendaen.

Overgang til MDG

For meg som kristen og tidligere KrFer er det helt essensielt å være i et parti som løfter solidaritet mellom mennesker, solidaritet med framtidige generasjoner og med natur og dyr. Det gjør De Grønne! Det er urovekkende at Ropstad må ty til stråmannsargumentasjon mot oss når han går løs på det han mener er «farlig tankegods» i miljøbevegelsen. De Grønne har verken vedtak på aktiv dødshjelp, bioteknologi eller ettbarnspolitikk som går på tvers av det Ropstad står for. De etiske dilemmaene rundt disse sakene bør løftes fram i De Grønne og det bør være takhøyde i partiet for å diskutere.

LES OGSÅ: MDG-Bastholm: Noe av det drøyeste jeg har hørt fra Kjell Ingolf Ropstad

Ropstad feiltolker

Når Ropstad drar fram en setning i prinsipprogrammet til MDG hvor det står at «Miljøpartiet De Grønne har som utgangspunkt at menneskene ikke er hevet over naturen, men er en del av naturen» og antyder at vi mener at dyr har mer verdi enn mennesker, mener jeg at han feiltolker dette. Det oppleves slik at han velger kun å se setningen ut fra Skapelsesberetningen.

Som politiker bør man ha et bredere perspektiv slik den er tiltenkt i vårt prinsipprogram. Vi henviser til at vi som mennesker har et forvalteransvar og ikke en forbrukerett. Hovedpoenget her er at vi mennesker har et særskilt ansvar. Vi anerkjenner også faren ved at mennesker hever seg over natur og dyr, ikke fordi menneskeverdet ikke er viktig i seg selv, men fordi den rovdriften mennesker har drevet på jordas ressurser over altfor lang tid må ta slutt.

Ingen klima-troverdighet

Kjell Ingolf Ropstad har valgt å gå i regjering med Frp, et parti med mange selvutnevnte klimafornektere, et parti som også aktivt motarbeider en ansvarlig klimapolitikk. Det må han ta konsekvensene av. Hvordan kan han samtidig opparbeide seg troverdighet på klima og miljøpolitikk? Vebjørn Selbekk ga i Politisk Kvarter og Dagsnytt 18 denne uken uttrykk for at han satte pris på at Ropstad setter opp denne fronten mot miljøbevegelsen. De fleste vet at Selbekk også er en forkjemper for KrF i en blå-blå regjering med Frp i en tydelig posisjon. Jeg kan ikke tro at Selbekk ser for seg at KrF noen gang skal samarbeide med De Grønne i en regjering.

LES OGSÅ: Støre til frontalangrep på Ropstad: – Plasserer KrF i et gammelkonservativt landskap

Feil allierte

Ropstad kan ikke ri flere hester samtidig. Enten har man troverdighet på klimapolitikk, eller så har man det ikke. Når Ropstad velger å gå i strupen på De Grønne, uten grunnlag i reelle motsetninger, så slår han hånden av et parti som har både troverdighet og en tydelig politikk på klima og miljø og solidaritet med enkeltmennesker. Kristelig Folkeparti velger å samarbeide med Frp som har vedtatt aktiv dødshjelp framfor De Grønne som ikke har det. De velger feil allierte med den strategien de nå staker ut. Så har partiet valgt en kurs som knuser det som var igjen av partiets miljøtroverdighet.

LES OGSÅ: Ropstad angrer ikke på MDG-angrepet: – Dette er en viktig sak

KOMMENTAR: «MDG framstår som et godt alternativ for mange KrF-ere som ikke liker Frp»