Anne Birgitta Langmoen Kvelland, generalsekretær i Normisjon

Hallgeir Solberg, landsstyreleder i Normisjon

At normisjonsforeningen på Sørarnøy i Nordland ikke lenger vil leie ut bedehuset til gudstjenester i Den norske kirke, har fått betydelig oppmerksomhet. Fra Normisjons ledelse vil vi gi vår støtte til den lokale normisjonsforeningen. Det innebærer at vi forstår og anerkjenner det som er foreningens anliggende: Å holde fast ved kirkens lære, slik Normisjon i sine grunnregler er forpliktet på.

Vi gir støtte til å følge sin overbevisning

Vi ser et økende læremangfold i Den norske kirke, og vet at normisjonsforeninger flere steder opplever det vanskelig å slutte opp om en lokalmenighet hvor en ikke gjenkjenner kirkens lære i forkynnelsen. Fra sentralt hold har vi formidlet veiledning om hvordan vi bør forholde oss når situasjonen er krevende. Vi oppfordrer til å vise respekt og til å samtale med dem som står for andre teologiske standpunkt, men vi gir også støtte til å følge sin overbevisning og samvittighet når en opplever at grunnlaget for fortsatt tjenestefellesskap ikke lenger er til stede. Hvilke konsekvenser en da trekker, er forskjellig, og vi respekterer at det gjøres ulike veivalg i krevende situasjoner.

LES OGSÅ: Berit Aalborg: «Noen ganger bidrar boikott til endring. Men sjelden når det gjelder troen på Gud»

Trist og beklagelig

Vi har tillit til at foreningen på Sørarnøy har gjort samvittighetsfulle overveielser og opptrådt ryddig i den aktuelle saken. At saker som denne skaper smerte og uro i et lokalmiljø, er både trist og beklagelig. Særlig viktig er det da å huske at årsaken til foreningens avgjørelse er begrunnet i det ansvaret en kjenner for at kirkens lære blir rett formidlet.

Situasjonen utfordrer oss alle til å samtale om hva som rett forståelse av evangeliet og vår forpliktelse på Bibelens ord. Etter vår kirkes bekjennelse er enighet om lære en forutsetning for enhet i kirken. Denne utfordringen må vi alle ta på alvor.

LES MER OM KONFLIKTEN PÅ SØRARNØY:

Tidligere Normisjon-leder: «Beundringsverdig av bedehusfolket på Sørarnøy å ta kampen»

Prost: «Vi må bort frå ei uverdig linje med bruk av boikott mot dei som tenkjer annleis»