Trude Jacobsen, Generalsekretær i Dråpen i Havet

Jan Egeland, Generalsekretær i Flyktninghjelpen

Henriette Killi Westhrin, 
Generalsekretær i Norsk Folkehjelp

Ann-Magrit Austenå, Generalsekretær i NOAS

Gry Larsen, Generalsekretær i CARE

Birgitte Lange, Generalsekretær i Redd Barna

Dagfinn Høybråten, 
Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

John Peder Egenæs, 
Generalsekretær i Amnesty Norge

I fjor kom det 75.000 asylsøkere til Hellas. Til Norge kom det 2.375. I Hellas bor det over 6.000 enslige mindreårige barn på flukt. Bare i Moria lever 1.200 enslige mindreårige fra 4-17 år, under helse­skadelige og svært utrygge forhold. Hellas har gjentatte ganger bedt andre land ta imot sårbare, mindreårige flyktninger.

Belgia, Bulgaria, Frankrike, Kroatia, Finland, Tyskland, Irland, Portugal, Luxemburg, Sveits, Litauen og Serbia har så langt sagt ja. Polen, Ungarn og Tsjekkia nekter å ta imot flyktninger. Dette er land som nettopp har blitt dømt i EU-domstolen for ikke å delta i felles europeiske løsninger for å relokalisere mennesker på flukt.

Norge er blant de landene som har gitt FNs Høykommissær for flyktninger et mandat for å ivareta og organisere ­internasjonal beskyttelse for mennesker på flukt fra krig og forfølgelse. Gitt den dramatiske situasjonen, er det vår humanitære plikt å stille opp mer og bedre slik at flere får beskyttelse i Norge.

Organisasjonene bak dette oppropet oppfordrer Norge til i første omgang å ta imot opptil 750 flyktninger fra Hellas, en kombinasjon av enslige mindreårige og barnefamilier som er ekstra sårbare.

En rekke kommuner sier de har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn det regjeringen har lagt opp til. Ifølge en undersøkelse gjennomført av Redd Barna mener over halvparten av de spurte at Norge burde bidra til å evakuere og ta imot barn fra greske flyktningleirer.

Norge har gjort det før og kan gjøre det igjen. Vi tok imot 17.000 flyktninger fra Bosnia og flere tusen på flukt fra ­Syria. Politikerne viste handlekraft og flyktningene fikk raskt det alle mennesker på flukt trenger: Beskyttelse.

LES MER OM FLYKTNINGENE I MORIA-LEIREN:

Ingen Moria-løsning fra regjeringen – to uker etter saken skulle vært behandlet

Vårt Land om Moria-barna: Nå er det på tide at hele den norske regjeringen tar dette på alvor

Drama om asylbarn spisser seg til – Høyre setter foten ned for Moria-løsning