Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender

Tonje Orsten Kristiansen, seniorrådgiver i Framtiden i våre hender

Det neste tiåret handler ikke bare om å komme seg opp på beina igjen for luftfarten. Bransjen skal investere stort i ny teknologi for å begrense bruken av fossilt drivstoff og kutte utslipp. Flyflåten skal elektrifiseres der det er mulig, og etter planen skal hybridteknologi i kombinasjon med biodrivstoff brukes på resten avtrafikken.

Kan luftfarten reddes?

Redningspakken som regjeringen og flybransjen nå diskuterer går ut på å raskest mulig få den fossile trafikken opp på samme nivå som den var før koronakrisen. Det er store beløp av fellesskapets penger som regjeringen vil stille til rådighet for å reddeflyselskapene.

Men vi vet ikke om vi vil klare å redde flyselskapene på tross av milliarder i en krisepakke. Vi vet ikke om eller når flytrafikken vil komme tilbake igjen til det høye nivået det har ligget på til nå, og om det vil skje i tide til å redde utsatte flyselskap fra å gå konkurs uansett. Det er altså en betydelig risiko for at regjeringen bruker milliarder av fellesskapets penger på noe vi uansett ikke klarer å redde. Kan det tenkes at det finnes andre strategier for å sikre langsiktig bærekraft i luftfarten?

LES OGSÅ: – Klimakrisen forsvinner ikke selv om vi nå har koronakrisen, sier Bastholm

Norske klimamål

Forholdene i luftfarten vil bli vanskeligere framover. Investeringsevnen i luftfarten kommer etter alle solemerker til å ligge på et bunnivå i lang tid framover. Det lover ikke godt for omstillingsevnen i bransjen opp mot klimamålene våre. Det blir viktigere enn noensinne for myndighetene å gå aktivt inn og regulere arbeidsforhold og miljøskade fra denne bransjen i en tid hvor priskonkurransen blir knallhard.

Elektrifisering av kortbanenettet og forhåpentligvis også resten av luftfarten innenriks vil på sikt kunne bli både lønnsomt og bidra betydelig til å nå norske klimamål. Men skal vi få til en langsiktig satsing på en mer bærekraftig luftfart må staten ta en lederrolle i utviklingen nå. Regjeringen må nok i større grad enn før sikre og opprettholde nødvendig rutetilbud i Norge, og i tillegg påta seg rollen som prosjektleder og pådriver for den langsiktige omstillingen med elektrifisering i deler av luftfarten.

Satse på el-fly

For å få til det sistnevnte trenger vi en aktør tilsvarende Norske Tog i jernbanesektoren. Norske tog kjøper inn togmateriellet som deretter leases ut til togoperatørene. For luftfarten ville dette innebære at det er staten som tar kostnaden og risikoen med å utvikle og bestille el-fly, og som tjener inn dette på sikt gjennom leasing av flyene når disse tas i bruk av flyselskapene på anbudsrutene. Kombinerer vi dette med en aktiv ambisjon og tiltak for å bygge opp teknologisk kompetanse på el-fly her i Norge, så har vi kanskje oppskriften på en ny, grønn næring og en mer bærekraftig og lønnsomluftfart.

LES MER:

Motebransjen nekter å overholde kontrakter. Millioner av tekstilarbeidere mister jobben på dagen

Valgforskere: Disse partiene vil «tjene» på koronakrisen