Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant, Senterpartiet

Geir Jørgen Bekkevold (KrF), leder av Helse- og omsorgskomiteen er stolt over at det ikke blir noen storstilt liberalisering av norsk alkoholpolitikk på KrFs vakt. Han mener at forslaget om å utvide Vinmonopolets åpningstider fra 15 til 16 på lørdager er en mindre justering. Sentrale høringsinstanser, slik som IOGT, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Actis med flere, mener noe annet. De skriver at endringene føyer seg inn i rekken av liberaliserende tiltak som regjeringen har fremmet, som samlet sett bidrar til å true konsistensen i norsk alkoholpolitikk.

Senterpartiet stemte mot

Bekkevold mener at jeg og Senterpartiet spiller opp til en debatt med lite konkret å vise til. Det er feil. Regjeringen utvidet i 2014 vinkvoten i taxfreeordningen. Vinmonopolets åpningstider er liberalisert, med åpne butikker også nyttårsaften, påskeaften og pinseaften. Reaksjonene ved brudd på alkohollovgivningen er også svekket. Alt dette mot Senterpartiets stemmer.

I 2018 vedtok Stortinget flere forslag om en mer solidarisk alkoholpolitikk. Stortinget vedtok at det skulle utarbeides en nasjonal alkoholstrategi, og at det skulle settes ned et offentlig utvalg for å vurdere de samfunnsmessige kostnadene ved alkohol. Stortinget vedtok at det skulle innføres krav om innholdsmerking og advarselsmerking av alkoholholdig drikke. Stortinget vedtok å reversere utvidelsen som ble gjort i taxfreeordningen i 2014, og utrede å la vinmonopolet overta drift av taxfreeordningen for alkoholholdig drikke.

Lite å være stolt over

At KrF i regjering ikke sørger for at disse forslagene blir fulgt opp, er lite å være stolt over. Unntaket er forslaget om en nasjonal alkoholstrategi. Men denne skal først komme til høsten, og i mellomtiden fremmer regjeringen nye liberaliserende lovendringer. Målet for norsk alkoholpolitikk er å begrense forbruket av alkohol i befolkningen og å redusere skadelig alkoholbruk med 10 prosent innen 2025. Da trengs det større ambisjoner enn det Bekkevold og KrF til nå har vist i regjering.

LES MER:

«Da sjenkestedene stengte, gosset det meg. Men så begynte jeg å gosse meg over ting jeg ikke burde gosse meg over.»

Sp: – Liberaliseringen av alkoholpolitikken er pinlig for KrF

Etter Granavolden-enigheten: Derfor frykter rusfeltet friere alkoholsalg