Eline Kunzendorf, nestleder KrFU

Elina Totland, landsstyremedlem KrFU

William Matteus Fonn, leder Namsos KrFU

Atomvåpen utgjør en eksistensiell trussel mot alt levende på jorda. Det er opp til oss om vi vil være med i den globale dugnaden for å avskaffe denne trusselen en gang for alle. KrFU mener det er på høy tid at Norge tar ansvar og signerer FNs atomvåpenforbud. KrF burde stå i spissen, men sannheten er at i dag er heller ikke vårt moderparti for et forbud mot atomvåpen. Det er ikke riktig mener vi, fordi det handler om å ta vare på menneskeverdet til alle mennesker som lever på jorda nå og i fremtiden.

Katastrofale konsekvenser

Dersom atomvåpen brukes i et angrep eller det skjer en ulykke, vil de humanitære konsekvensene være så store at ingen vil kunne gi tilstrekkelig med nødvendig hjelp. Skadene vil være for omfattende og strålingsfaren for stor. Vi må heller ikke glemme at den livsfarlige strålingen heller ikke skiller mellom sivile og militære mål når bomben først er sluppet og eksplosjonen har skjedd.

I dag ser vi at land trekker seg fra internasjonale avtaler, atomvåpenstatene ruster opp, og verden har aldri vært nærmere en atomkrig. Heldigvis finnes det en løsning for å bli kvitt atomvåpen: vi kan stigmatisere, forby og avskaffe dem. Dette har det også blitt tatt til orde for, men Norge er ikke blant de 122 landene som sluttet seg til vedtaket om forbud. På den måten skjermer Norge atomvåpenstatene mot press om å forhandle om reell og gjensidig nedrustning. Dette synes vi i KrFU er uansvarlig.

LES OGSÅ: Kari Veiteberg: «Vår tale bør vere fred og nei til atomvåpen! Nei. Utropstegn!»

NATO-medlemskap ingen unnskyldning

En av begrunnelsene for å ikke støtte vedtaket er at ingen andre NATO-land har sluttet seg til det. NATO har et uttalt mål om å jobbe for en verden uten atomvåpen, samtidig som man ikke ønsker å forby atomvåpen før man ser at fiendene også ruster ned.

Norge har mange forpliktelser som NATO-medlem, men medlemskapet gir ingen direkte grunn til å boikotte forhandlingene om atomforbud slik vi ser det. Vi ønsker å se nedrustning, men hva hjelper det om vi bare sitter og venter på en løsning uten å gjøre noe konkret? Om man skulle ventet med å forby røyking på offentlige steder til den dagen ingen ønsket å røyke lenger, hadde det aldri vært mulig å redusere antall røykere kraftig. Så hvorfor sitter KrF og Norge rolig på gjerdet og tror at endring kommer av seg selv?

Bryter med KrFs verdier

KrFs politikk bygger på verdier som forplikter. Forvalteransvaret forplikter oss til å sørge for at fremtidige generasjoner har et sted å leve. Menneskeverdet forplikter oss til å se at hvert enkelt menneske har en uendelig verdi, og nestekjærligheten utfordrer oss til å vise en radikal solidaritet. Nå vil vi se et KrF som kjemper for verdiene sine slik at Norge ikke ender opp på feil side av historien.

LES MER:

Robert Mood frykter atomvåpen igjen skal brukes i krig: – En forbrytelse mot menneskeverdet

Usikker skjebne for den siste atomavtalen

Pave Frans i Hiroshima og Nagasaki: Atomvåpen er umoralsk