«Alt i den kristne troen har blitt til i løpet av historien», skriver førsteamanuensis i teologihistorie ved MF ­vitenskapelig høyskole, John Kaufman, i Vårt Land den 5.10.19.