Dag-Inge Ulstein

Utviklingsminister (KrF)

Norge først?’ spurte programleder Fredrik Solvang. Lederen i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum svarte: «Det er jo vår jobb.»

Ja, det er vår jobb å sikre at vaksine til den norske befolkningen. Men, det er også vår jobb å sørge for en rettferdig fordeling av denne vaksinen. Viruset har vist oss at det ikke er et oss og et de. Det er vi. Da holder det ikke med en «Norge først»-holdning, vi må bidra til at helsepersonell og særlig utsatte grupper i både rike og fattige land får tilgang til den beskyttelse som en vaksine gir. Norge har tatt et internasjonalt lederskap innen global helse, vaksineutvikling og rettferdig fordeling av vaksiner gjennom flere tiår. Nå gjør vi det igjen, og behovet har aldri vært større.

LES OGSÅ: Koronapandemien kan sende 100 millioner ut i ekstrem fattigdom

Katastrofetilstander

Her er tre gode grunner til at vi må kjempe for rettferdig fordeling av vaksiner.

1. Krise her hjemme, men katastrofe der ute: Se for deg at du fikk kommet deg gjennom barne- og ungdomsskolen, til tross for at foreldrene dine lever i ekstrem fattigdom og er analfabeter. Du fikk lære og muligheten til å drømme om hvordan din fremtid skulle se ut. Så kom pandemien. Så kom nedstengningen. Og foreldrene dine fikk ikke lenger selge grønnsakene sine på markedet. Etter sommeren kom beskjeden: Vi har ikke mer penger, og du er nødt til å gifte deg. Fremtiden ble med ett satt; du er selv fortsatt barn, og nå skal du bære frem barn, fordi nedstengningen gjør det vanskelig å få tak i prevensjonsmidler.

FN anslår at linjene over har blitt og kan bli livene til 13 millioner jenter i utviklingsland. Det grenseløse viruset, med de grenseløse konsekvensene. Vi ser en økning i fattigdom i verden, for første gang på 20 år. Vi ser en økning i akutt sult. Flere mennesker blir tvunget inn i moderne slaveri, og flere barn mister muligheten til videre skolegang. Det å kun tenke på vårt eget vaksinebehov i denne situasjonen, vil være et svik mot disse. Å stanse pandemien, slik at utviklingsland igjen kan åpne opp, er helt essensielt for å bremse de fatale konsekvensene nedstengningen har for disse barna.

LES OGSÅ: Ap og SV savner det grønne Sp: – Må holde klimafanen høyere, slik Åslaug Haga gjorde

Globalt samarbeid

2. Et globalt problem kan kun løses globalt: Viruset kom som en stor test i en tid hvor den internasjonale solidariteten og samarbeidet er under press, og hvor nasjonalismen er på frammarsj flere steder. For Norge har det fortsatt vært høyt prioritert å støtte sentrale aktører som Verdens helseorganisasjon, Vaksinealliansen GAVI og CEPI som bidrar til finansiering av vaksineutviklingsarbeidet.

CEPI har allerede inngått en avtale med firmaet AstraZeneca om produksjon av tre hundre millioner doser som skal gjøres tilgjengelig for lavinntektsland. Utenriksdepartementet har også engasjert Jon Arne Røttingen som en global helseambassadør for å styrke Norges arbeid på dette feltet. All den tid viruset er globalt, er også løsningen global.

Angår også oss

3. Å få Norge tilbake til normalen krever at også verdens fattige land får vaksinen: Men, la oss følge resonnementet da, om at det er «vår jobb» å sikre Norge først. Ja, også fra et slikt utgangspunkt vil rettferdig fordeling være svaret. For, lik det eller ei, Vedum, men landene er tett sammenvevd i dagens verden. Så lenge viruset er aktivt noen steder, er det ingen som er trygge. Handel, turisme og fellesskap over grensene krever at pandemien stanses.

Savner du friheten til å reise? Vil du at alle studenter skal kunne møte opp fysisk neste år og ikke ha digitale forelesninger? Vil du at mormor eller farfar igjen kan ta imot besøk uten noen restriksjoner? At foreldrene skal kunne følge barna helt inn til klasserommet når 2015-kullet skal begynne på skolen neste år? Ja, da bør du ikke bare si at du er for rettferdig fordeling, men virkelig kjempe for fordeling av vaksinen.

LES MER:

Hilde Frafjord Johnson: «Etiopia rystes i grunnvollene»

Evangelikale advarer mot politisering av koronapandemien

KrF kritiserer Vedums vaksuneutspill: – En «Norge først»-holdning