Stein Solberg

Prest, forfatter og tidligere leder for Living Waters

Kirkelige ledere reagerte 7. november i Vårt Land på et debattprogram i NRK om «homoterapi». Jeg er en av dem som er gjenstand for indignasjonen og som rammes av et eventuelt forbud mot sjelesorg overfor homoseksuelle. Ifølge disse lederne finnes det bare ett svar overfor dem som oppsøker forbønn, sjelesorg eller terapi fordi de opplever sine homoerotiske lengsler som vanskelige: De må hjelpes til å leve ut sine seksuelle følelser.

Alf Gjøsund om homoterapi: Sjelden ser vi et tydeligere behov for klargjøring

Tiltrekning avtar

Living Waters (LW), nå overtatt av Journey Norge, som ikke er noe terapiarbeid, har en høy teologisk og psykologisk standard, uten lettvinte løsninger. I dette arbeidet ønsker folk å jobbe med gudsbildet, med sitt forhold til nære relasjoner, til jevnaldrende, til det mannlige og kvinnelige, mobbing, misbruk, pornoavhengighet, skam, (selv)fordømmelse, sinne, identitetsforstyrrelser, samkjønnstiltrekning m.m.

Homoerotiske følelser tar lite av fokuset. Men ved å bearbeide nevnte områder, kan en sideeffekt være at også eventuelle homoseksuelle følelser avtar (10-20 prosent av deltagerne hadde slike følelser), mens heterotiltrekningen tiltar. Om så skjer, skal slike effekter da styres, forbys og kriminaliseres? Det vil i tilfelle være en statlig-kirkelig tvangspåføring av «løsninger» overfor sårbare medmennesker.

Stor studie kaster nytt lys over homofili

Et avgjørende premiss for mange synes i denne debatten å være dette: Mennesker med homoerotiske lengsler er «skapt sånn». Denne påstanden blir imidlertid stadig vanskeligere å forsvare. Det viser resultatet av historiens grundigste undersøkelse omkring denne tematikken: Gener kan bare forklare 8-25 prosent av ikke-heteroseksuell atferd. Resten må tilskrives en lang rekke ikke-genetiske faktorer. Liknende resultater har man også tidligere kommet til i studier av eneggede tvillingpar.

Denne vitenskapelige forskningsrapporten ble offentliggjort i slutten av august i år og ble presentert i de anerkjente tidsskriftene Science og Nature. Den er også blitt omtalt i f.eks. NTB og i Morgenbladet: «Født sånn eller blitt sånn? Stor studie kaster nytt lys over homofili.» Å argumentere med at folk med homofile følelser er «skapt sånn», vil nå i enda større grad enn tidligere avsløre at vedkommende mangler kunnskap eller taler mot bedre vitende.

Fordi andre faktorer enn gener og biologi er en vesentlig del av årsakskomplekset (75-92 prosent), har dette konsekvenser for mulige prosesser i en persons liv. Det vil være uforsvarlig å ikke belyse dette for en konfident.

LES OGSÅ: Konverteringsterapeut: – Etter 56 selvmord sluttet jeg å telle

Gud liker homofili hvis vi tolker ordene bokstavelig

En krevende utfordring er den forvirrende språkbruken. «Homoterapi» er et begrep konstruert av aktivister for å karikere både seriøs og uansvarlig sjelesorg. Samme strategi brukes når vold mot en homofil person i et religiøst miljø sidestilles med sunn kristen forbønn.

Kirkerådsleder Kristin Gunnleiksrud Raaum sier at Gud liker homofili. Det er rett at Gud liker homofili og homofile, hvis vi tolker ordene bokstavelig, nemlig i ordenens konkrete betydning på gresk: «Å være glad i (eller: venn med) den samme.» Ikke-erotisk kjærlighet og vennskap til/fra det samme kjønn er gudgitt og må oppmuntres. Men ikke noe sted i Bibelen finner vi at Gud elsker eller oppmuntrer til homosex.

Kjønn i fri flyt

Beklagelige ting skjer også i kristne miljøer. Dessverre! Men søkelyset burde i høy grad også rettes mot skeive grupperinger som, med statlig støtte, påvirker våre barn i barnehager og skoler til å tro at det finnes mange kjønn, at de kanskje er et annet kjønn enn de tror, at det er spennende å eksperimentere med dusinvis av kjønnsidentiteter, og at det er sunt å leve ut en grenseløs seksualitet. Er det noe som bør kalles «konverteringsterapi», så er det kanskje dette!?

Mens de er mest formbare og sårbare, lokkes mange av våre barn og barnebarn nå ut i et liv nesten kjemisk fritt for seksual-etiske grenser, idealer, rammer og strukturer. Aktivistenes mål er kjønn i fri flyt. Resultatet for tusenvis av barn og unge kan bli forvirring og usikkerhet i forhold til identitet og selvbilde, psykiske problemer og et utagerende seksualliv.

ENGASJERER DU DEG I DEBATTEN OM HOMOTERAPI? LES DISSE SAKENE:

Kirkerådslederen reagerer etter debatt om homoterapi: – Jeg får lyst til å rope og skrike

Espen Ottosen: – Greit å forby homoterapi

Hegseth svarer Ottosen: Velmenende sjelesorg kan få alvorlige konsekvenser

KrFU-leder om homoterapi: – Er det ikke ulovlig i dag, burde det bli det