Et nødvendig hensyn

Vårt Land klarer ikke å se bort fra egne privilegier når de hevder rådet til osloskolene om å stoppe med skolegudstjenester eller flytte slikt til kveldstid er et unødvendig hensyn. Tvert om, det er et svært nødvendig hensyn.

Verdidebatt

Christian Lomsdalen

Nestleder i Human-Etisk Forbund

Vesensforskjell

Etter godord om at utvalget har tenkt prinsipielt og rettferdig mener avisen på lederplass at utvalget har gått for langt i deres prinsipielle og rettferdige syn. De frykter at tradisjonen smuldrer opp, og det gjør det verdt å se bort i fra likebehandling.

Avisen trekker frem at isteden for å kutte ut gudstjenestene i skoletiden så burde skolene la elevene møte religiøs praksis i undervisningen. Deretter viser de til deltagelse i de religiøse ritualene i kristne kirker som likt med å besøke andres gudshus, og at dette også bør gjøres årlig. Først og fremst er det viktig å understreke at det ikke er det samme – besøk og deltagelse i religiøse ritualer er vesensforskjellig. Førstnevnte er allerede lov å drive med i KRLE, sistnevnte er ikke det. Selv har jeg tatt med mine religionselever til tre gudshus i året som har gått, det fjerde gikk ikke i orden på grunn små ressurser hos et lite trossamfunn med langt færre ressurser enn Den norske kirke.

Mangfold

Mangfoldet styrkes ikke av at skolen behandler tros- og livssynssamfunn ulikt. Det styrkes heller ikke av at alle oss andre eksponeres for skikkene og tradisjonene til det historisk største trossamfunnet. Mangfoldet styrkes av at vi tar det på alvor og skaper likeverd, i ord og i praksis. Vi skal fortsette å besøke til kirker og andre gudshus for å høre om hva de driver med der eller se på kunst – det må bli en slutt på forkynnende deltagelse i en enkeltreligions ritualer.

Jeg forstår at Vårt Land som en kristen avis ser på det som en trussel at Den norske kirke skal miste dette privilegiet. Det gjør det likevel ikke riktig å fortsette med denne tradisjonen. Om foreldrene ønsker det så bør de selv ta med barna sine på gudstjeneste, men det kan ikke forventes at skolen skal ta barna med dit for dem.

LES MER:

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt