Ingjerd Schou

Medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité for Høyre

Koronapandemien har avdekket sårbarheter i institusjonene som sikrer globalt samarbeid. Dette vil vi merke i lang tid fremover. Mye må bygges opp nedenfra, og annet må reformeres for å bli bedre. Det gjelder alt fra innsats for å sikre leveranse av kritisk smittevernsutstyr, til samarbeid for få i gang næringslivet igjen.

WHO sent ute med advarsler om smittefaren

Av alle internasjonale institusjoner, har det så langt vært flest kritiske spørsmål rettet mot Verdens helseorganisasjon (WHO). Med god grunn. Håndtering av globale pandemier bør utgjøre organisasjonens kjerneaktivitet. Likevel har ikke alt blitt håndtert optimalt. Det later til at WHO var sent ute med å gi viktige advarsler om smittefaren ved koronaviruset, og satte for stor lit til kinesiske myndigheters beskrivelser av situasjonen. Dette kan ha forhindret tidligere tiltak. Eventuell kinesisk tilbakeholdelse av informasjon må kartlegges.

USAs beslutning om å avslutte sin støtte til WHO må tolkes mot et slikt bakteppe, men er like fullt beklagelig. Både fordi USA har vært organisasjonens største bidragsyter, og fordi det sår tvil om hvorvidt verden fremover skal samarbeide for å kunne møte fremtidens pandemi. Det gir et svært uheldig signal når verdens land skal finne sammen til gode løsninger.

LES OGSÅ: Trump: USA bryter helt med WHO

Reformer og endringer må igangsettes

Det er også en forhastet slutning. Prosessen med å lære av feilene som ble begått med koronaviruset, er i gang. WHO vedtok nylig at responsen og organisasjonens rolle i denne skal evalueres. Norge støttet dette initiativet, som 19. mai i år førte til et vedtak om at medlemslandene skal støtte en uavhengig og ekstern evaluering av responsen på koronaviruset. Denne evalueringen vil bli helt avgjørende fremover.

Det er på bakgrunn av dette at reformer og endringer må igangsettes - ikke midt under den pågående krisen. Vi må først gjennomføre en pandemikommisjon, og deretter innføre reformer og tiltak. Vi må finne ut hvordan nødvendig informasjon kan ha blitt tilbakeholdt, og vi må se på hvilke land som fulgte en mest vellykket strategi. Taiwan, som var effektive i å slå ned viruset tidlig, bør kanskje få tilbake sin observatørstatus i WHO.

Norge har vært en troverdig aktør

Norge har under Erna Solbergs regjering vært en pådriver for internasjonalt samarbeid. Dette har gjort oss til en troverdig og pålitelig part i verden. Vi er kjent som en støttespiller for internasjonale institusjoner, slik som WHO. I denne sammenheng, betyr det å gjøre ting i riktig rekkefølge.

LES MER:

FN advarer om psykisk koronakrise. I Norge er angst og depresjon nær tredoblet

Fortsatt høye koronadødsfall i Sør-Amerika

For strenge smitteverntiltak får skylda når sårbare barn rammes av treg gjenåpning av barnevernet