Laila Riksaasen Dahl

Biskop emeritus

Onsdag kveld ble jeg stolt og glad. Etter å ha sett professor i medisinsk etikk Reidun Førde bli intervjuet av Ole Torp på NRK TV, tenkte jeg: For et land vi bor i! Hvilken etisk standard våre myndigheter tilstreber å holde seg på! I Norge avhenger ikke medisinsk hjelp av stand og stilling eller lommebok. Alle liv er like mye verdt!

Flyktningleirene er dødsfeller

Onsdag kveld ble jeg dypt fortvilet. Programmer Urix viste oss hvordan pandemien rammer de med minst ressurser. Aller verst stilt er de som bor i flyktningleirene. De er de rene dødsfeller! Vi vet det, men det internasjonale samfunn løfter ikke en finger for å få tømt leirene. Alle har nok med sitt. Her mangler fellesdugnaden totalt. I denne sammenhengen er sannelig ikke alle liv like mye verdt.

Gud har advart før

Til slutt i går kveld leste jeg følgende: (Folket) «skal dø av dødelige sykdommer, de får ingen sørgehøytid eller gravferd. Du skal ikke gå i sørgesamvær, du skal ikke delta i klagen… Du skal heller ikke gå på fest…» Dette likner på retningslinjer fra helsemyndighetene, men det er ikke det. Det er skrevet for flere tusen år siden, og står hos profeten Jeremia i kap.16. Det er sagt inn i en helt annen tid, og med en helt annen trussel: En sterk krigsmakt truet fra nord.

Hva har det med oss å gjøre? Katastrofen rammet folket den gang fordi de ikke fulgte Guds veiledning for livet. Kjærligheten til ham og til nesten kom ikke først.

Dette er en test på vår humanitet

Vi er satt inn i en verden der handlinger får konsekvenser. Gud er ingen curlingforelder som skåner oss for vonde ting. Men han ønsker at vi skal lære av våre erfaringer. Og han ønsker å bevare oss som sine barn. I vår vestlige verden styres vi ikke først og fremst av kjærlighet til nesten, vi styres av vår grådighet.

Nå har verden gått av hengslene. Hvordan reagerer vi? Reaksjonen innad i Norge, med helseetikken som eksempel, er løfterik. Reaksjonen på de mest sårbare i verden er det ikke. Hva vi tenker og gjør for verdens flyktningleirer, er en test på vår humanitet.

LES MER:

Krever at flyktningleirene blir evakuert – Norge sier nei

Straks er alle verdens land smittet: – Katastrofale følger, sier Leger uten grenser

Frode Grytten set ord på korona-isolasjonen med nytt dikt