Dnk må slutte å diskriminere lesbiske og homofile

Alle menigheter bør være aktuelle arbeidsplasser for oss som identifiserer oss som LHBT. Dagens praksis er ikke Den norske kirke verdig.

Verdidebatt

Gard Sandaker-Nielsen

Leder i Åpen folkekirke

Stikk i strid med Åpen folkekirkes forslag har Møre bispedømmeråd på nytt vedtatt at samlivsform fortsatt skal kunne tillegges vekt når de tilsetter prester. Det er ikke bare diskriminerende overfor homofile og lesbiske, men et budskap til ansatte og samfunnet forøvrig om at kirken i Møre ikke har plass til alle.

Et mangfold av ansatte

Det er 13 år siden Kirkemøtet vedtok at prester i partnerskap (nå ekteskap) kunne tilsettes, dersom bispedømmerådet ønsket det. De fleste bispedømmer har heldigvis gjort det i flere år, men fire bispedømmer tviholder på retten til å diskriminere. Møre er ett av dem, sammen med Bjørgvin, Stavanger og Agder og Telemark. Bjørgvin og Agder og Telemark bispedømmeråd skal om kort tid votere over om de ønsker endring. Jeg håper de lander på en annen konklusjon enn Møre. For etter at Kirkemøtet i 2017 vedtok ny vigselsliturgi og åpnet alle landets kirker for alle par, er vedtakene fra 2007 avleggs. Når lesbiske og homofile kan gifte seg i alle landets kirker, må de også kunne arbeide i dem.

Den norske kirke feirer lesbisk og homofil kjærlighet. Den norske kirke har opprettet et LHBT-utvalg og jobber for å øke kompetansen om LHBT, kjønn og seksualitet. Og vi har mange flotte ansatte som ikke definerer seg som heterofile. Oslo bispedømme har aktivt vedtatt å likebehandle LHBT-personer med andre søkere til stillinger. Men noen bispedømmer vil altså fortsette å diskriminere og stenge arbeidsmarkedet for LHBT. Vi i Åpen folkekirke vil ikke ha det sånn. Derfor skal vi fortsette å forvalte tilliten vi har fått fra Kirkens medlemmer og jobbe for endring alle steder vi har innflytelse.

LES OGSÅ: Therese Utgård mener vedtaket i Møre bispedømmeråd er diskriminerende: – De prøver å påføre meg skam

Det er opp til oss

Diskriminerings- og likestillingsloven har et generelt forbud mot å diskriminere. Så har den en adgang til unntak fra dette forbudet. Spørsmålet er om vi som kirke skal fortsette å VELGE å benytte oss av unntaket fra forbudet mot å diskriminere. Burde vi ikke heller være en kirke som unisont følger og støtter intensjonen i loven: Det skal ikke være lov til å diskriminere - derfor gjør heller ikke vi det.

Det er dessuten på høy tid å revurdere om det skal være mulig for et bispedømme å nekte å tilsette prester som er gift med en av samme kjønn, når vedkommende kan gifte seg i samme kirke og få jobb i nabobispedømmet. Når kirken feirer homofil kjærlighet, kan ikke den samme kirken som arbeidsgiver diskriminere fordi vedkommende er gift.

Dagens praksis bør ta slutt

Kirkerådet vedtok i september 2018 å be «Kirkerådets arbeidsgiverutvalg ta opp spørsmålet om tilsettingspraksis i lys av likestillings- og diskrimineringslovverket.» Åpen folkekirke er utålmodige og ønsker at alle tilsettingsorgan i Den norske kirke må være forpliktet til å likebehandle. Vi ser fram til at saken blir behandlet på riktig nivå, slik at alle menigheter kan være aktuelle arbeidsplasser også for oss som identifiserer oss som LHBT. Dagens praksis er ikke Den norske kirke verdig og bør ta slutt.

LES MER:

Flere ønsker ordinasjonsnekt for motstandere av kvinnelige prester: – En kvinne skal ikke vike plass fordi hun er kvinne

Kristin Walstad ut av KrF: – En utrygg politikk for LHBTI-mennesker

«Slapp av, det er fortsatt lov å være transfob!»

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt