Vi synes det er viktig å gå inn i dette temaet på en prinsipiell måte. Altfor ofte handler debatten om hvorvidt homofile samlevende skal ha rett til å bli ansatt på en kristen institusjon. Kravene som mange kristne barnehager og skoler stiller til sine ansatte handler om å ha ansatte som støtter opp om institusjonenes verdigrunnlag.

Avvise samlivsformer

Derfor er det også viktig å presisere at vi ikke er opptatt av menneskers legning. Så langt vi vet finnes det ingen kristne skoler, menigheter eller organisasjoner som vil nekte å ansette homofile personer. For oss handler dette om å avvise samlivsformer som etter vår oppfatning ikke har støtte i Bibelen. Derfor vil det normalt ikke kunne bli ansatt homofile samlevende i stillinger hvor det er viktig at den ansatte står for skolens verdigrunnlag, også på dette området.

Det bør være en selvfølge i et demokrati og på en arbeidsplass at en kan ansette mennesker på bakgrunn av holdninger eller livsform. Er det ikke åpenbart at en kristen skole bør kunne ansette de som enige med verdigrunnlaget? Vil KrFU ansette en fra Demokratene i sitt sekretariat?

Åpenbart svar

Det avgjørende spørsmålet dreier seg om hva slags krav en skole, og en menighet, kan stille. Hvor går grensene? Er det avgjørende hva slags samlivsform lærerne har? Vi mener svaret er åpenbart. Så lenge vi ønsker å la det vi leser i Bibelen styre verdigrunnlaget, vil det være problematisk å ha ansatt en homofil samlevende. Ikke fordi skolen ønsker å diskriminere, men fordi lærerne skal stå for skolens verdigrunnlag. Det er nettopp det ansettelsesfriheten handler om.

Espen Ottosen, Informasjonsleder i NLM

Torleif Belck-Olsen, Leder skoleseksjonen i NLM Norge

LES MER SAMLIVS-DEBATT:

Biskop er uenig med kirkemøte-medlemmer: – Samliv er ikke en privatsak

Samlivssplid ryster KRIK

KRIK sier nei til homofilt samliv, men åpner for ledere med motsatt syn

Skal sette krav til presters samliv, men ikke skille mellom legning og praksis