Odd Einar Dørum

Venstre

De liberale ideene har hatt stort gjennomslag siden jeg ble valgt inn på Stortinget i 1977. Vi har fått friere handel, store teknologiske endringer, en styrking av grunnleggende demokratiske rettigheter og en voldsom tilgang på informasjon.

Milliarder er løftet ut av ekstrem fattigdom, færre barn dør og de fleste får nå grunnleggende utdanning. Så er det store trusler som klimakrisen, et truet naturmangfold, økt ulikhet, fortsatt mange fattige og demokratiske rettigheter som er under press flere steder. Alt dette tar vi tak i. Som det er menneskeskapte negative klimaendringer, må vi sørge for menneskeskapte klimaløsninger.

LES OGSÅ: Ane Breivik: «Venstre må bli mindre tøffel, rett og slett»

Kristne og sekulære

Venstre er en allianse mellom kulturåpne kristne og avslappede sekulære. Vi er bevisst at vi er i en kristen og humanistisk tradisjon som preger samfunnet. Så er det mange dilemma vi må leve med. I prinsipprogrammet er det delt innstilling der halve komiteen går inn for aktiv dødshjelp – eutanasi. Jeg håper landsmøtet faller ned på formuleringen fra oss andre: «Respekten for menneskets integritet fordrer at det er mennesket selv som fatter beslutningene om eget liv og egen kropp, så lenge det er helsemessig beslutningskompetent og fri fra ytre press. Dette innebærer en rett til å avslutte medisinsk behandling, også når dette medfører en fremskynding av døden.» Jeg mener at staten ikke skal bidra til å ta liv.

Et sosialt og liberalt parti som Venstre må leve i slike dilemma. Vi må bli bedre til åpent å snakke om de mange dilemma det er i politikken. Politikk i praksis er også kompromiss, jeg har lang erfaring med det. Vi må møte alle partier med åpenhet og samarbeidsvilje; Ikke fordi en mindretallsregjering må det, men fordi det er veien til gode politiske beslutninger.

Utenforskap

På 1970-tallet var vi veldig opptatt av konfliktlinjene til Stein Rokkan, ikke minst om sentrum-periferi. De protestbølgene vi har sett mot globalisering, frihandel og sentralisering er uttrykk for denne konflikten, men nå handler det mer om utenforskap. Det er uavhengig av geografi og oppleves både i utsatte distrikter og innad i byene.

Venstre skal fortsatt forsvare frihandel, internasjonalt samarbeid, globalisering, teknologisk utvikling og konkurranse som en drivkraft. Vi er en konsekvent forsvarer av EØS-avtalen som en bærebjelke i vår økonomi. Samtidig ser vi at det er blitt større forskjeller – og det må vi gjøre noe med. Vi må løfte de som trenger det mest med allmenngjøring av tariffavtaler, høyere minstelønn og negativ beskatning.

Den nødvendige grønne omstillingen kan også føre til større ulikhet og mer utenforskap. Det er noen som bare vil ha fordeler av omstillingen, men mange bransjer, bedrifter, distrikter og enkeltpersoner blir påvirket negativt. Når vi skal ha mer grønne skatter rammer det ofte alle likt, også de som har minst å rutte med. Det må kompenseres med lavere beskatning for dem som tjener minst og hente mer skatt - for eksempel med skatt på eiendom og grunnrente.

Alfred Bjørlo: «Eg, ein skarve distriktspsykopat, er overtydd om at Venstre kan gjenreisast»

Den tredje vei

På 1970-tallet skisserte Venstre den tredje veien i politikken med den politiske trekanten med grønn, rød og blå pol. Venstre vil alltid være i midten mellom den røde og blå polen. Samtidig vil vi alltid strekke oss mot det grønne. Vi brukte ofte ordet populist som et positivt begrep for folkelig engasjement for endring av samfunnet i radikal retning. I dag er det mer et begrep på de som sier nei til nødvendige endringer. Venstre er langt unna å være populistisk – vi snur ikke kappen etter vinden.

Gjennom hele mitt politiske arbeid har jeg vært opptatt av å styrke lokaldemokratiet og det folkelige engasjementet. Mer makt må flyttes nærmere dem det angår, det er hele grunnlaget i regionreformen. Vi skal fortsatt flytte oppgaver ned til fylker og kommuner. Vi kan ikke la byråkrater ta viktige beslutninger i avgjørende saker. Politikerne må ta beslutninger der det viktig å se helhet for en hel region og vurdere konsekvenser utover den enkelte etat eller foretak. Vi kan ikke unndra oss dette ansvaret med å «outsource» viktige beslutninger. Det er nødvendig for at det skal leves gode liv over hele landet.

LES MER:

Dødshjelp splitter Venstre

Norges nye kulturminister: – Vi hadde verken bøker eller malerier hjemme

Advarer Venstre og KrF mot å tro de vil få økt innflytelse