Det er hyrdekrise i kirken

Tenk hva som kan skje om teologene går på barrikadene og preker om klima og kjemper for skaperverket.

Verdidebatt

Elisabet B. 
Breen

Pensjonert prest og medlem i 
Besteforeldrenes KlimaAksjon

En ny studie ved MF-professor Svein Olaf Thorbjørnsen viser at mange prester i Den norske kirke og i frikirkene er dårlige på å preke om klima. Til tross for mange og vettuge uttalelser de siste tiårene fra kirkens øverste ledere. Til tross for at media daglig informerer om raske klimaendringer. For meg er det åpenbart at vi ikke bare har en klimakrise i verden, men også en hyrdekrise i kirken.

Hva kan kirken gjøre?

FNs rapporter viser at arter dør, isen smelter, den globale oppvarmingen øker. Guds skaperverk er med andre ord hardt såret. Det er bred enighet blant verdens forskere at vi har kort tid på å unngå at klodens klima endres på katastrofalt vis. Noen nekter å tro det, noen orker ikke høre, noen prøver å ­redde verden alene. Mange er, som ­Mesteren uttrykte det, som får uten hyrde.

Den norske Legeforening har nylig gått ut med et opprop om klimaendringene. Legene hevder at å bekjempe klimaendringene er en av vår tids viktigste folkehelseoppgaver. At klimakrisa krever at ­legene, slik de gjorde i kampen mot ­alkohol- og tobakks- lovgivning og atomvåpen, igjen går på barrikadene. ­Legene har startet sin KlimaAksjon. ­ Hva kan kirken gjøre?

Vi bør ha en egen kirkeaksjon

Jeg mener at teologene har god grunn til å gjøre som Legeforeningen - eller noe som likner. For klimakrisa truer både helse, hjem, livsgrunnlag og framtidstro. Klimakrisa er dermed en eksistensiell og åndelig krise. Og for svært mange mennesker gir det mening å komme med sin sorg, sitt sinne, sine spørsmål, sitt samfunnsengasjement, sitt håp og sin tro nettopp til kirken. Stadig fler forstår at klimakrisa angår dem på en eksistensiell måte, men vet ikke hvor de skal gå. Derfor trenger vi flere ledere som lever og preker engasjement for klima.

Kanskje det bør startes en TeologenesKlimaAksjon? En bevegelse som inspirerer til å preke økoteologi og praktisere livsstilsendring. Som henviser synd, skyld, klimaskam og utilstrekkelighet til nåden. Som fokuserer på skaperverkets skjønnhet, skjørhet og egenverdi. Som tør snakke sant om virkeligheten. Som leder an i samfunnsengasjement uten å være partipolitisk. Som teller sine seire.

LES OGSÅ: Pastorer ønsker grønt skifte: – Klima er ikke «noe sosialistiske greier»

Den offisielle holdningen er på plass

Kirkemøtet avga følgende uttalelse i april: «Klimaendringer trenger politiske og teknologiske løsninger, men dypest sett er det et moralsk spørsmål. Det handler om vårt forhold til Skaperen, skaperverket og vår neste. Overforbruk og rovdrift på jordas ressurser er dypt urettferdig; det ødelegger naturen og utarmer livsgrunnlaget for våre medmennesker (...) Vi utfordres til personlig livs-stilsendring og samfunnsengasjement. (...)»

Kirkerådet uttalte: «I 2015 vedtok verdens ledere FNs bærekraftsmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Norge har forpliktet seg på disse målene, og Den norske kirke vil også være med å ta vår del av ansvaret.»

Teologer må på barrikadene

Disse uttalelsene kan bli en solid plattform for en TeologenesKlimaAksjon. Tenk hva som kan skje hvis teologene, som legene, gikk på barrikadene? Hvis vi i teori og praksis viste et mye sterkere engasjement enn før for skaperverket og vår neste.

Da ville vi som går inn kirkens dør få håp om å kunne lindre skaperverkets stygge sår. Vi vil tørre å håpe at vi kan hindre at den globale oppvarmingen går helt amok.

Når vi går av kirkedøra, har vi det klart for oss: Livsstilsendring og samfunnsengasjement i kjærlighet til Gud, vårt eget og andres liv, til kloden, vårt felles hjem. Klart vi kan snu hyrdekrisen! Hansken er herved kastet. Tar noen imot?

ER DU OGSÅ ENGASJERT I KLIMASAKEN? LES DISSE ARTIKLENE:

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt