Tro & Kirke

Jan Hanvold mener «partnerpleie» er nøkkelen til giversuksessen.