Populærkultur og hverdagsritualer har inntatt kirkens formidling, sier Elisabeth Tveito Johnsen, stipendiat ved Det teologiske fakultet. Hun tar til orde for å blande mer av det som er viktig i barn og ungdoms hverdag inn i kirkerommet og trosopplæringen.