Lista over aktuelle skogreservater på OVF-eiendommer omfatter prestegårder fra Karlsøy i nord til Lindesnes og Hvaler i sør, går det fram av et brev til fylkesmennene.