Torsdag ettermiddag ble det klart at av tolv biskoper i Den norske kirke http://www.vl.no/troogkirke/bispeflertall-vil-si-ja-til-homovigsel/ ønsker at kirken skal kunne vie homofile. Men i et forsøk på å finne en løsning som kan samle alle, anbefaler de åtte imidlertid at kirken samler seg om en forbønnsliturgi for homofile som er viet borgerlig. Mindretallet kan imidlertid ikke slutte seg til dette.