– Det er åpenbart at den globale sekulariseringen fortsetter, sier Levi Fragell, tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund og en av de mest fremtredende norsk representantene for en ikke-religiøs virkelighetsforståelse. Før det var han kjent som en ivrig forkynner av det kristne budskapet.