Barneombud Anne Lindboe reagerte med avsky på pave Frans positive uttalelser om klasking av barn.