«Kirken snakker bare om synd» har vært et kjent, om ikke kjært refreng, i årtier og århundrer fra dem som vi upresist kan kalle «folk flest». Særlig de siste årtiene har dette vært en gjennomgående kritikk, ikke bare dem som holder seg på god avstand fra kirken, men også fra mange aktive kirkegjengere. Snakket om synd oppleves som lite relevant for mange.