Jerusalem var verdens sentrum på gamle europeiske kart. Det skyldtes at kristenhetens største begivenhet: Jesu død og oppstandelse, skjedde der.