Den religiøse gruppa, kjend frå Bibelen, har i dag krympa til ein liten minioritet på berre 766 personar. I tillegg til å vere få, har dei fått ei farleg utfordring: Sidan dei alle er i slekt, har faren for genetiske fødselsdefektar blitt stor. Det har tvinga dei til å opne for ekteskap med kvinner utanfrå. Sjølv om det sat langt inne hos dei religiøse leiarane, har no 11 ukraniske jenter gifta seg med samaritanarar. Eit ukrainsk ekteskapsbyrå fekk nemleg fart på sakene, melder Al-Jazeera.