Onsdag arrangerer LO, Unio og YS politisk streik mot regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov. Presteforeningen i Den norske kirke oppfordrer alle sine medlemmer til å delta.