– Vi har hatt profetier i denne menigheten som har vært overdrevet og har gått for langt. Vi har hatt predikanter som har utnevnt folk til en voldsom tjeneste hvor de skal tale til store skarer. Etterpå har vi måtte sette folk fri fra byrden som er pålagt dem. La deg aldri styre av profetier. Styr aldri andre med profetier, sa den mangeårige pastoren i Stavanger til menigheten på helgens nyttårsseminar.