Før jul ble det kjent av Normisjon flytter sin misjonsskole, Gå Ut Senteret, fra Hurdal til Trondheim, der virksomheten skal drives av menigheten Salem. Før de nye studentene kan ønskes velkommen til byen, er det imidlertid mange avgjørende brikker som må falle på plass.