– Dette er litt pinlig, utbryter utenlandssjef Tone Lindhjem i Misjonsalliansen når hun får spørsmål om homolovgivningen i Liberia, der organisasjonen arbeider. Hun vet ikke at landet har fengselsstraff for homoseksuelle handlinger. Dermed vet hun heller ikke hvilken holdning organisasjonens samarbeidskirke i landet, United Methodist Church, har til denne straffen.