– Jeg har tro på at vi greier å vinne neste år også, sier teolog Øivind Benestad, kirkemøte­delegat, MorFarBarn-leder og general for den tradisjonelle ekte­skapsforståelsen i Den norske kirke.