– Det vi sit att med er at han har vorte tilsett på feil premissar, seier leiar for Møre bispedømeråd, Modulf Aukan.