– Vi står i fare for å tape en generasjon eller mer hvis ikke denne saken blir lagt fort og effektivt til side, sier Jan-Olav Henriksen, professor ved Menighetsfakultetet.