Regjeringen vil bruke 10 millioner kroner ekstra for å få fortgang i brannsikringen av landets 28 stavkirker. De mest utsatte kirkene blir prioritert.