Vi følger situasjonen fra dag til dag. Rapportene fra våre folk i landet avgjør hva vi kommer til å gjøre, sier generalsekretær Bjørn Bjørnø i Pinsevennenes Ytremisjon til Vårt Land.