– Vi har fire departementer som er med på å finansiere oss, og har derfor fire ulike perspektiv å ivareta: Kirke, kultur, næring og miljø. Alt dette griper inn i hverandre og er del av den totale pilegrimsvirksomheten. Noe av kjernen i vår virksomhet er å koordinere ulike interesser, og å få aktørene til å gå i samme retning, sier Løvrød.