– Dette er veldig trist og ikke bare beklagelig, det er forkastelig at slikt skjer. Dette er fellesskapets midler som gode mennesker har skaffet til veie, med gaver, innsamlinger og lotterier, slik som mye frivillig aktivitet drives, sier prost Sevat Lappegard, og talsmann for Stor-Elvdal kirkelige fellesråd til VG.