Kranglar om kor mange kroner Den norske kyrkja bør få til trusopplæring og dragkampar etter kyrkjeforliket enda i går med blomar, ros og smil i Kirkens hus.